Ми створюємо оптимальні технічні рішення

  • English
  • Українська
  • Русский
Том 79, 2019 рік
АвторыНазвание статьи
1Довгалюк І.Г.,
Малакей, З.А.,
Кузенко, Ю.М.,
Панасенко В.О.
ДУ «НІОХІМ» – дослідження, інновації, перспективи розвитку
2Довгалюк І.Г.,
Малакей З.А.,
Ковеня Т.В.,
Резниченко В.М.
Дослiдження ринку соди кальцинованої в Українi у 2017-2019рр.
3Порохня М.Ф.,
Фрумин В.М.,
Бурин В.Л.
Анализ впливу основних технологiчних параметрів карбонізації содового розчину у виробництвi очищеного натрію бiкарбонату на якiсть кінцевого продукту
4Васерман Л.З.,
Воробйова Н.М.,
Тулупов І.С.
Застосування методу адитивності для оцінки зміни деяких фізико-хімічних властивостей розчинів при їх змішуванні
5Васерман Л.З.,
Воробйова Н.М.,
Тулупов І.С.
Iзоденсный спосіб формування табличної бази значень щільності трикомпонентних водних розчинів електролітів з використанням даних для складових бінарних розчинів
6Васерман Л.З.,
Воробйова Н.М.
Формування табличної бази даних по щільності змішаних водних розчинів натрію карбонату і натрію бікарбонату ізоденсним способом
7Михайлова Є.О.,
Панасенко В.О.,
Маркова Н.Б.
Економічні та екологічні аспекти технології хімічно осадженого кальцію карбонату
8Михайлова О.М., Лук`янчиков О.А. Досслідження умов досягнення найбільшого виходу натрію бікарбонату на стадії карбонізації виробництва соди
9Лук`янчиков О.А. Вивчення процесу розчинення амонію хлориду в розчині кальцію хлориду
10Утєшев В. М.,
Калкаманова О. С.,
Репко K.Ю.
Розробка технології отримання активного кремнеземного наповнювача
11Утешев В. М.,
Калкаманова О. С.,
Репко K.Ю.
Дослідження зі зниження вмісту Fe2O3 у відходах, що утворилися в процесі переробки руд Мазурівського родовища, до рівня, що дозволяє використовувати їх в якості алюмовмісної сировини
12Утєшев В. М.,
Калкаманова О. С.,
Репко K.Ю.
Розробка технології отримання польового шпату з відходів збагачення руд Мазурівського родовища
13Биканова В.В. Синтез та фотокаталітичні властивості покривів Ti/TinOm∙ ZrO2 для очищення стічних вод
14Рахманіан М.А. Аналіз технологічних схем абсорбції у виробництві соди кальцинованої
15Заікін А.П.,
Гридасов В.М.,
Барановський А.О.,
Стасюк Т.А.
Випробування технологічної схеми отримання вапняної суспензії з установкою на дуговому ситі шпальтовых сіток з різною шириною щілин
16Заікін А.П.,
Гридасов В.М.,
Барановський А.О.,
Стасюк Т.А.
Випробування технологічної схеми спільного диспергування вапняної суспензії та дрібного недопалу в кульовому млині
17Цейтлін М.А.,
Райко В.Ф.,
Панасенко В.О.
Оцінка впливу режиму і конструкції холодильника та конденсатора газу дистиляції на склад конденсату
18Панасенко В.О.,
Грінь Г.І.,
Кобзев О.В.
Моделювання політерми розчинності багатокомпонентних систем
19Асєєв Г.Г. Начала теорії електропровідності в концентрованих розчинах електролітів
20Aвінa С.І.,
Грінь Г.І.,
Утешєв В.М.
Статус проблеми і перспективи розвитку виробництва синільної кислоти
21Себко В.В.,
Нечипоренко Д.І.,
Новожилова Т.Б.,
Панасенко В.О.
Двохпараметровий метод контролю електричних та температурних параметрів розчину калію гідрооксиду з массовою часткою 5%
22Бобух А. О.,
Подустов М.О.,
Переверзєва А.М.,
Барановський А.О.
Основні поняття про нормальне розподілення випадкової неперервної величини
23Кравченко Я. О. Закономірності керуючої дії витрати флегми на ефективність температурного режиму випарника абсорбційно-холодильних установок виробництва аміаку
24Подустов М.О.,
Дзевочко А.І.,
Заікін А.П.,
Дзевочко О.М.
Розрахунок трубчастого плівкового реактора для сульфатування сумішей органічних речовин, його стійкість та параметрична чутливість
Том 78, 2016 рік
АвториНазва статті
1І.Г. Довгалюк,
Ю.М. Кузенко,
В.О. Панасенко
Досвід науково-технічної діяльності ДУ «НІОХІМ»
2І.Г. Довгалюк,
З.А. Малакей
Про створення індустріального парку «Слов'янський»
3З.А. Малакей,
Л.З. Васерман

Деякі особливості та сучасні тенденції виробництва кальцинованої соди
4Л.З. Васерман,
Н.М. Воробйова

О.А. Лук’янчиков,
О. В. Попова
Содова промисловість Франції
5Л.З. Васерман,
О.Е. Гетьманенко

Т.Г. Ханіна,
В.Н. Сергєєв
Динаміка виробництва та споживання кальцинованої соди в США
6В.М. Фрумін,
В.М. Гут,
В.Л. Бурін,
Т.В. Олейченко,
М.Р. Райда,
О.А. Рєзанов
Способи сухого очищення газу кальцинації від содового пилу
7А.П. Заікін,
В.Н. Гридасов,
А.О. Барановський,
Т.А. Стасюк
До питання застосування дістіллерної рідини для гідратації вапна у виробництві кальцинованої соди
8А.П. Заікін,
В.М. Гридасов,
А.О. Барановський,
Т.А. Стасюк,
С. М. Зуєв
Дугове сито для очищення вапняного молока від дрібних відходів гасіння у виробництві кальцинованої соди
9В.Ф Райко,
М.А. Цейтлін,
В.О. Панасенко

Ефективність енергоспоживання і потенціал використання вторинної теплоти стадії кальцинації содового виробництва
10М.А. Рахманіан,
О.А. Лук’янчиков
Дослідження ступеню інкрусування карбонізаційної колони в процесі робочого пробігу
11О.А. Лук’янчиков
О.М. Михайлова
Рекомендації по веденню сульфатного режиму в апаратах і трубопроводах відділення дистиляції содового виробництва
12Л.З. Васерман,
Н.М. Воробйова
Порівняння ефективності методів розрахунку щільності водних розчинів натрію і калію хлориду, натрію і магнію сульфату
13В.О. Панасенко,
А.В. Кобзєв
Поверхня кристалізації в четверній взаємній системі Na +, NH4 + // НСО-3, C1- - Н2О
14Л.З. Васерман,
Н.М. Воробйова,
І.С.Тулупов
Порівняльна оцінка значень щільності, розрахованих різними методами для змішаних водних розчинів натрію карбонату і гідрокарбонату
15Л.З. Васерман,
І.С. Кожухів
Оцінка коефіцієнтів стиснення індивідуальних водних розчинів кальцію хлориду, кальцію йодиду, кальцію нітрату і магнію хлориду при їх розведенні в діапазоні температур від 0 ° С до 100 ° С
16В.А. Левицький,
В.М. Утєшев,
Т.М. Краснова,
С.А. Смирнов
Дослідження компонентів безфосфатних синтетичних миючих засобів
17В.А. Левицький,
А.С. Смирнов,
Е.В. Краснов
Регулювання показника насипної щільності фосфорноамонійних вогнегасних порошків для гасіння пожеж класу АВС
18 В.М. Утєшев,
В.А. Левицький
Отримання високомодульного рідкого скла з кристалічного кремнезему і розчину натрію гідроксиду автоклавним способом
19М.А. Березін,
В.І.Алексєєв
Проблеми сировинної бази ВО «Карабогазсульфат» сучасного періоду
20В.І. Алексєєв,
А.В.Алексеев

Отримання магнію гідроксиду для використання у рецептурах важкогорючих полімерних матеріалів
21В.І. Алексєєв,
О.А. Лук’янчиков,
О.В. Алексєєв

Порівняльний аналіз фізико-хімічних властивостей розчинів і декагідратів натрію сульфату і карбонату з оцінкою аналогій і відмінностей їх переробки на товарні продукти
22А.О. Бобух,
М.О. Подустов,
А.М. Переверзєва,
А.О. Барановський
Алгоритм оптімізації функціонування об'єкта оборотного водопостачання та водоспоживання виробництва кальцинованої соди
23Г.Г. Асєєв
Загальне рівняння безперервності для розчинів електролітів в збуреному стані
24О.В. Шестопалов,
Т.Б. Новожилова,
Д.І. Нечипоренко,
В.О. Панасенко,
І. М. Рищенко
Моделювання геомеханічніх процесів навколо сховищ відходів у підземніх порожнинах промислового походження
25О.І. Алексєєв,
В.І. Семеній,
А.В.Алексеев
Стан і перспективи виробництва деяких мінеральних наповнювачів пластмас в Україні
26Г.І. Гринь,
В.О. Панасенко,
Л.М. Бондаренко,
Д.М. Дейнека,
Т.В. Федорченко
Кінетіка регенерації аміну в процесі отримання карбонату калію
27Г.І. Гринь,
Д.М. Дейнека,
С.Ю. Адаменко,
Л.М. Бондаренко
Дослідження процесу вилучення ванадію (V) оксиду із відходів виробництва титану оксиду пігментного
28Н.Ю. Масалітіна,
А.С. Савенков
Мезопоруваті каталітічні системи для реакції окиснення аміаку до N2O
29Г.С. Привалова,
А.Н. Бутенко,
А Я. Лобойко,
В.А. Панасенко
Стан проблеми та перспективи розробки неплатинових каталізаторів окислення аміаку до оксиду азоту (II) у виробництві азотної кислоти
30А.І. Дзевочко,
М.О. Подустов,
А.П. Заікін
Аналіз процесів масообміну у трубчастому плівковому реакторі сульфатування
Ювілейний сбірник наукових робіт, 2013 рік
АвториНазва статті
1І. Г. Довгалюк НІОХІМ -90 років
2Т В. Мельник,
З.А.Малакей
Внесок професора Ф.К. Михайлова у розвиток хімічної технології в Україні
3І.Г. Довгалюк,
О.М. Михайлова,
О. А. Лук’янчиков
Напрямки зниження ресурсо-енергоспоживання на заводі «Semnan Soda Ash Co.», Іран
4І.Г. Валєєв,
О.Ю. Чебанов
О.К. Павлова,
О.А. Лук’янчиков,
О. В. Попова
Попередня оцінка запасів гідромінеральної сировини у північному відсіку озера Красне і його використання
5Ю.М. Кузенко,
В.М. Коробанов,
В.В. Пикус,
Т.Г. Ханіна,
В.Н. Сергєєв
Установка утилізації шламу очистки розсолу хлориду натрію
6З.А. МалакейОптимальна ступінь засульфачування сирого розсолу з гідромінеральної сировини морського походження
7В.О. ПанасенкоВизначення співвідношення між іонами і сольовими компонентами в п’ятерній взаємній системі Na +, NH4 + // HCO3-, СО32-, C1- - H2O
8Л.З. Васерман,
Н.М. Воробйова,
І.С. Кожухів
Вплив репульпаціонного промивання двовуглекислого натрію на його якість
9О.А. Лук’янчиков,
О.Я. Лобойко,
О.М. Михайлова
Визначити можливість ведення безінкрустаційного процесу дистиляції при підвищених температурах
10Л.З. Васерман,
Л.В. Зіньківська,
О.Е. Гетьманенко,
Г.Г. Ремішевська
Вплив вмісту домішок хрому і кобальту в кальцинованій соді на її світловідбивну здатність
11В.М. Гут,
Т.В. Олейченко,
В.Л. Бурін,
В.Н. Попов,
В.М. Фрумин,
Вимушене осадження дрібнодисперсного шламу
12Л.З.ВасерманВимоги ринку до якості гидросульфида натрію
13В.Н. Коробанов,
Н.М. Воробйова,
І.С. Кожухів
Технологія рідкого хлористого кальцію з соляної кислоти і вапняку для малотоннажних виробництв
14Є.О. Михайлова,
Н.Б. Маркова,
I.В. Багрова,
Ю.Г. Гавриш,
В.О. Панасенко
Спосіб утилізації рідинніх відходів виробництва кальцинованої соди
15А.П. Заiкін,
Ю.М Кузенко;
Т.А. Стасюк
Реконструкція схеми подачі рециркуляційних газів в топку барабанної сушарки моногідрату соди з метою збільшення міжремонтного пробігу сушильного барабану
16В.Н. Гридасов,
Ю.М. Кузенко,
А.П. Заікін,
А.О. Барановський,
Т.А. Стасюк
Турбулентно-вихровий промивач для очищення пароповітряної суміші, що виходить з гасителя вапна, і результати його випробування
17Т.В. Олейченко,
Р.А. Роблес-Кудрін
Система охолодження оборотної води в хімічній промисловості
18В.Ф. Райко,
М.А. Цейтлін,
В.О. Панасенко
Гідродинамічні характеристики контактних елементів з великим вільним перетином
19В.І. Алексєєв,
Е.А. Сивакова,
В.А. Левицький,
О.В. Алексєєв

Утворення інкрустацій на теплообмінних поверхнях і домішок в продукті при випаровуванні сульфат-хлоридних розчинів у виробництві сульфату натрію
20В.І. Алексєєв,
Е.А. Сивакова,
О.В. Алексєєв
Розрахунково-експериментальний метод дослідження кристалізації мірабіліту в системі Na +, Mg2 + // Cl -, SO42-, H2O з використанням показника щільності рідкої фази
21В.І. Алексєєв,
О.В. Алексєєв,
Т.А. Стасюк

Виробництво епсоміта як важливий елемент комплексної переробки хлорид-сульфатних природних розсолів
22В.І. Алексєєв,
Е.А. Сивакова;
О.В. Алексєєв

Дослідження структури втрат і способів їх зменшення у виробництві сульфату натрію при заводській переробці мірабіліту
23Р.А. Роблес-Кудрін,
Т.В. Олейченко

С.А. Смирнов,
Визначення енергозберігаючого потенціалу
чотирикорпусної установки випарювання сірчаної кислоти
24В.А. Левицький,
В. М. Утєшев,
Т.М. Краснова,
С.А. Смирнов,

Використання рідкого скла у складі технічних миючих засобів
25В.А. Левицький,
В. М. Утєшев,
А.С. Смирнов,
Е.В. Краснов,
Шляхи підвищення якості фосфорноамонійних вогнегасних порошків для гасіння пожеж класу АВС
26Г.Г. Ремішевська,
Є. П. Свиридова
Дослідження та комп'ютерна обробка систематізованіх даних хімічного складу стічних вод, что надходять до очисних споруд м. Харкова
27Є.П. Свиридова,
Г.Г. Ремішевська
Дослідження характеристик похибки методики виконання вимірювань масової концентрації аніонних поверхнево-активних речовин в стічних водах підприємств
28А.Г. Ремішевська,
Є.П. Свиридова
Визначення масової концентрації жирів методом ік-спектрофотометрії в стічних водах підприємств
29Т.Б. Новожилова,
В.О. Панасенко,
Д.І. Нечипоренко
Розробка програмного комплексу для розрахунків апаратів зворотного осмосу
30С.В.Шевчук Розробка програмного комплексу для розрахунків апаратів зворотного осмосу
Том 76, 2010 рік
АвториНазва статті
1Фрумін В. М.,
Бурін В. Л.,
Попов В. М.,
Мірошниченко Р. В.
Методика і основні методи досліджень фізичних моделей тепломасообмінних апаратів
2Зозуля О. Ф. Про застосування дистилерної рідини для гідратації вапна у виробництві соди
3Гут В. М.,
Олейченко Т.В.,
Фрумін В.М.,
Бурін В.Л.,
Бурштейн В. М
Інтенсифікація теплообміну в процесі кальцинації бікарбонату натрію
4Заїкін А.П.,
Гридасов В.М.,
Аннопольський В.Ф.,
Барановський А.О.,
Шмельков В.В.,
Зуєв С. М
Диспергування вапняної суспензії, що використовується для розкладання хлориду амонію на стадії дистиляції в содовому виробництві
5Колосов О. В. Управління тепловим режимом процесу дистиляції содового виробництва в умовах обмеження за витратою пара
6Валєєв І. Г.,
Павлова О.К.,
Бондаренко Л.В.,
Чебанов О.Ю.,
Чернопятко О. П.
Особливості вилучення кам'яної солі на кінець відпрацювання балансових запасів на Ново-Карфагенскому родовищі
7Пилипко Є.В.,
Заїкін А.П.,
Гридасов В. М.
Огляд робіт за способами приготування вапняної суспензії, що використовується при розкладанні хлориду амонію у виробництві соди кальцинованої
8Валєєв І.Г.,
Павлова Є.К.,
Чебанов О.Ю.,
Станкевич П.П.,
Фролов О. В.
Питання сумісності скидних вод содового виробництва з озерними водами
9Бурштейн В.М.,
Бурін В. Л.,
Гут В.М.,
Олейченко Т. В.
Дослідження фракціонування важкої соди на поличному каскадному пневмокласифікаторі
10Цейтлін М.А.,
Райко В.Ф.,
Петрище В.А.,
Панасенко В. О.
Розчинність хлориду натрію в амонізованому розсолі
11Малакей З.А.,
Молчанов В. І.
Вплив співвідношення концентрацій іонів кальцію та магнію в сирому розсолі на швидкість осадження шламу в процесі очищення розсолу
12Воробйова Н.М.,
Бердник В. І.
Вивчення застосовності вапняка Керегетаського родовища (Республіка Казахстан) у виробництві кальцинованої соди
13Малакей З. А.,
Васерман Л.З.,
Зіньківська Л.В.,
Гетьманенко О. Є.
Експериментальні дослідження з розробки технології очищення розсолу з гідромінеральної сировини Республіки Казахстан
14Цейтлін М. А.,
Райко В.Ф.,
Колосов О.В.,
Марван Ель Дассукі
Піноутворення в процесі випарювання дистилерної суспензії содового виробництва
15Коробанов В. М.,
Воробйова Н. М.
Розробка і введення в експлуатацію установки з виробництва рідкого хлористого кальцію потужністю 33 тис. т/рік (100% CaCl2) і кухонної солі потужністю 15 тис. т/рік для ВАТ «Сода», м Стерлітамак
16Михайлова О. М.,
Кузенко Ю.М.,
Молчанов В.І.,
Михайлов В. Ф.
Абсорбція аміаку бікарбонатним маточником при зниженому тиску в циклічній схемі виробництва кальцинованої соди
17Кухтенков К. М. Завдання автоматизації вапняних відділень содового виробництва
18Молчанов В. І.,
Михайлов В.Ф.,
Кисильов В.С.,
Щепачова Н. В.
Про метрологічне забезпечення вимірювань дискретних параметрів у виробництві кальцинованої соди
19Нечипоренко Д. І.,
Панасенко В.О.,
Новожилова Т. Б.
Дослідження процесу кипіння розчинів в розбірній ширококанальній пластинчастній гріючій камері випарного апарату
20Васерман Л. З.,
Гетьманенко О.Є.,
Кожухів І. С.
Дослідження багаторічної динаміки розвитку виробництва кальцинованої соди в КНР і США та особливостей її прояву в період глобальної фінансово-економічної кризи що почалась у 2008 році
21Алексєєв В. І.,
Мальцев А.Н.,
Сурнін А. Г.
Видалення сполук кремнію з води і розчинів. Аналітичний огляд
22Алексєєв В.І.,
Утєшев В.М.,
Сурнін А.Г.,
Мальцев А. Н.
Дослідження знекремнювання розчинів сульфату натрію, що отримані при осаджені діоксиду кремнію сірчанокислотним способом
23Лук’янчиков О. А.,
Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Чебанов О. Ю.
Чебанов А. Ю.
Дослідження процесу нейтралізації кислої обезбромленої ропи Красноперекопського ВАТ «Бром» дистилерною суспензією ВАТ «Кримський содовий завод»
24Лукьянчиков О. А.,
Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Самойленко В.І.,
Чебанов О. Ю.
Дослідження фільтраційних властивостей сірчанокислого кальцію
25Хоменко Г. П.,
Говоріщев А.І.,
Бережний В. Н.
Дослідження процесу отримання адсорбенту для регенерації трансформаторного масла
26Смирнов С. А.,
Кунин А.В.,
Ільїн А.П.,
Левицький В.А.,
Краснова Т.М.,
Агаларова С. М.
Дослідження процесу подрібнення компонентів вогнегасних порошків
27Левицький В. А.,
Смирнов С.А.,
Кунин А.В.,
Ільїн А.П.,
Краснов Є.В.,
Смирнов А. С.
Гідрофобізація амофосу етилгідридсилоксановою рідиною
28Русалін С.М.,
Юшко В.Л.,
Кузьміна В. В.
Опис явищ у гідравлічній системі з трубкою Вентурі що кавітує, і пластинчастим випромінювачем як послідовності подій
29Лебедєв В.В.,
Авраменко В.Л.,
Григорова Т. Д.
Взаємозв'язок величини питомої поверхні і сумарної енергії водневих зв’язків з фізико-механічними і експлуатаційними характеристиками меламіноформальдегідних полімерів
Том 75, 2007 рік
АвториНазва статті
1Кузенко Ю.М.,
Молчанов В. І.,
Панасенко В. О.,
Грубник Л. В.
Стан і основні напрямки науково-технічної діяльності НІОХІМу
2Михайлова О. М.,
Кузенко Ю. М.
Технологічна схема подачі рідини, що містить іон CO32-, до змішувача для створення карбонатного режиму на станції дистиляції содового виробництва
3Гридасов В.М.,
Михайлова Е.М.,
Заікін А. П.,
Зозуля О. Ф.,
Зуєв С. М.,
Пилипко Є. В.
Регенерація аміаку при гасінні вапна рідиною теплообмінника дистиляції
4Заікін А. П.,
Заразілов І. С.,
Пилипко Є. В.
Випробування кристалізатора, що оснащений лопатями, що переміщують, у виробництві важкої соди моногідрат способом
5Кузенко Ю. М.,
Молчанов В.І.,
Михайлова О.М.,
Кривомлин В. О.,
Михайлов В. Ф.
Удосконалена схема дистиляції з реактором попереднього змішування фільтрової рідини і вапняного молока
6Фрумін В. М.,
Гут В. М.,
Бурін В. Л.
Деякі особливості кінетики процесу розкладання хлориду амонію, що міститься в фільтровій рідині виробництва кальцинованої соди, карбонатом кальцію
7Колесніченко В. Т.,
Заікін А. П.
Вплив окремих параметрів технологічного процесу на вміст NH3 в кальцинованій соді
8Михайлов В. Ф.,
Чумаченко О.В.,
Михайлова О.М.
Ітераційна процедура розрахунку температури рідини змішувача в циклічній схемі содового виробництва
9Молчанов В. І.,
Любчик Л. М.
Синтез систем управління хіміко-технологічними процесами на основі методу внутрішніх моделей
10Барановський А.О.,
Гридасов В. М.
Автоматичний контроль концентрації аміаку в розчині на виході з дістиллеру слабкої рідини у виробництві соди
11Кухтенков К. М.Автоматизовані системи управління роботою шахтними вапняно-випалювальними печами та їх модернізація
12Тошинський В.І.,
Литвиненко І. І.,
Подустов М. О.,
Дубовець А. М.,
Лях Б.Г.
Радіоізотопний аналізатор показності дисперсних середовищ
13Панасенко В. О.,
Лобойко О. Я.,
Михайлова Є. О.
Кінетичні дослідження процесу осадження карбонату кальцію з відходів содового виробництва
14Алексєєв В. І.,
Малакей З. А.
Дослідження впливу технологічних факторів і нерозчинних домішок на колір сульфату натрію при його отриманні з природного мірабіліту методом «плавлення-випарювання»
15Левицький В. А.,
Смирнов А. С.,
Краснова Т. М.,
Агаларова С. М.
Властивості неорганічних компонентів складів для вогнезахисту деревини
16Барановський А.О.,
Гридасов В. М.,
Зуєв С. М.
Автоматичне управління очищенням розчину хлориду натрію вапняним способом
17Алексєєв В. І.,
Малакей З. А.,
Алексєєв О. В.
Дослідження впливу хімічного складу сульфату натрію, що одержаний з природної гідромінеральної сировини, на показники його кольоровості
18Левицький В. А.,
Краснов Є. В.,
Смирнов А. С.,
Агаларова С. М.
Гідрофобізація вогнегасних порошків
19Бєлік О. О.,
Богуславський Р. Л.,
Бєлік О. Я.
Новий спосіб отримання екологічно-чистих продуктів
20Васерман Л. З.Об'ємне розширення поглинаючого розчину в процесі отримання гидросульфида натрію методом лужної абсорбції сірководню
21Васерман Л. З.,
Малакей З. А.,
Зіньківська Л.В.,
Воробйова Н. М.,
Кожухів І. С.
Застосування сесквікарбонату натрію і перспективи створення його промислового виробництва в Україні
22Райко В. Ф.Охолодження і концентрування розсолу в градирні
23Михеєнко Л. А. Про можливість використання пористих скломатеріалів для рекуперації алмазозмістових відходів
24Федоренко Є. Ю.Петрохімічна характеристика та перспектива використання гранітів центрального Приазов'я
25Молчанов В. І.,
Алексєєв В. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Левицький В. А.,
Алексєєв О. В.,
Спірін Ю. А.,
Семененко О. М.,
Омельченко В. В.
Дослідження хімічної переробки магнезіальносилікатної сировини і отримання спеченого періклазу
26Валєєв І. Г.,
Павлова О. К.,
Самойленко В. І.,
Зуєв С. М.,
Седенко А. М.
Проблеми акумулювання відходів содового виробництва в північному відсіку озера Красне
27Валєєв І. Г.,
Павлова О. К.,
Самойленко В. І.,
Чебанов О. Ю.,
Зуєв С. М.
Віднесення північного відсіку озера Красне до техногенних родовищ корисних копалин
28Валєєв І. Г.,
Павлова О. К.,
Чебанов О. Ю.
Умови формування динамічних запасів Східного Сиваша, розподіл і засульфачування його ропи
29Валєєв І. Г.,
Павлова О. К.,
Чебанов О. Ю.,
Седенко А. М.
Польові гідрохімічні дослідження складу ропи Західного Сиваша і його наближення по сольовій масі до води Азовського моря
30Шевчук С. В.,
Аннопольський В. Ф.,
Жуковін В. І.,
Михайлів В. І.,
Герасимук В. І.
Корозійний моніторинг газопромислового обладнання Яблунівського відділення переробки газу
31Казаков В. В.,
Кузнєцов П. В.
Зародження й розвиток азотної промисловості на початку ХХ століття в Україні
32Шапорев П. В.,
Боглаенко Д. В.
Виробництво гідроксиду кальцію в аспекті зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище
33Байрачний В. Б.,
Шапорев В. П.
Багатостадійний сепараційний реактор
34Нечипоренко Д. І.,
Фокін В. С.,
Панасенко В. О.,
Новожилова Т. Б.
Шляхи зниження енерговитрат при випаровуванні розчинів в багатокорпусних випарних установках
35Змарада А. А.,
Шапорев В. П.,
Новожилова Т. Б.
Експериментальна оцінка ефективності хордових активаторів меле завантаження трубних млинівц
36Малакей З. А.Аналіз сучасного стану проблеми очищення розсолу від сульфатів
37Хоменко Г. П.,
Утєшев В. М.,
Аннопольський В.Ф.,
Терешина Т.П.
Сірчанокислотний спосіб отримання діоксиду кремнію, наповнювача зубних паст
38Новиков В. В.,
Кузенко Ю. М.,
Колесніченко В. Т.,
Гарєєв А. Т.,
Колосов О. В.,
Пилипко Є. В.
Порівняльний аналіз апаратурного оформлення фільтраційних установок для фільтрування суспензії бікарбонату натрію в содовому виробництві
39Потрашков В. І. Шляхи вдосконалення системи управління відділення абсорбції содового виробництва
40Потрашков В. І. Про параметри регулювання теплового режиму дистиляції
41Тюхтіна М. В.,
Івков А. Г.
Розроблення та атестація стандартних зразків складу неорганічних хімічних продуктів
42Лебедєв В. В.,
Авраменко В. Л.,
Виноградов В. Є.,
Аннопольський В. Ф.
Дослідження термостабільності прозорих меламіноформальдегідних полімерів для сцинтиляційної техніки
43Колосов О. В. Статичні і динамічні характеристики провальної дистиляційної колони содового виробництва
44Колесніченко В. Т.,
Новіков В. В.
Аналіз роботи коміркового барабанного вакуум-фільтра
Том 74, 2005 рік
АвториНазва статті
1Молчанов В. І.,
Аннопольский В. Ф.,
Панасенко В. О.
Внесок НІОХІМу в перспективу розвитку хімічної промисловості України
2Молчанов В. І.,
Михайлов В. Ф.
Проведення процесу карбонізації в колонах содового виробництва зі змінним газовим навантаженням в процесі робочого пробігу
3Малакей З. А.,
Петренко С. О.,
Ермолаев В. В.
Підвищення ступеню використання вапна у виробництві очищеного розсолу
4Михайлова О.М.Дослідження можливості отримання ангідридного режиму на дистиляції содового виробництва
5Фрумін В.М.,
Гут В.М.,
Бурін В.Л.
Масообмін при десорбції діоксиду вуглецю у конденсаторі дистиляції
6Зозуля О.Ф.,
Кузенко Ю.М.
Про застосування «сухого» вапна для регенерації аміаку у виробництві кальцинованої соди
7Заікін А.П.,
Молчанов В.І.,
Аннопольський В.Ф.,
Зуєв С.М.
Комбінована схема сушіння моногідрату соди у виробництві важкої соди моногідратним способом
8Цейтлін М.А.,
Молчанов В.І.,
Райко В.Ф.
Деякі напрями удосконалення технології та апаратури абсорбційної-десорбційних процесів содового виробництва
9Заікін А.П.,
Рубан О.А.,
Зуєв С.М.
Розробка технологічної схеми вузла розсівання важкої соди з отриманням продукту з поліпшеним гранулометричним складом
10Заікін А.П.,
Аннопольський В.Ф.,
Новіков В.В.
Дослідження процесу отримання важкої соди зі зниженим вмістом хлоридів шляхом репульпації моногідрату соди
11Колесніченко В.Т.Вплив віджимних валків на ефективність роботи барабанних вакуум-фільтрів
12Коробанов В.М.,
Малакей З.А.,
Заразілов І.С.,
Воробйова Н.М.,
Лихолит Л.В.,
Капустенко П.А.,
Клочок А.Е.,
Перевертайленко А. Ю.
Розробка установки використання тепла дистилерної рідини з використанням пластинчастих теплообмінників для ВАТ «Березняківський содовий завод»
13Крівомлін В.А.Методика розрахунку складу розчину в полі насичення NaHCO3 поблизу потрійної точки насичення солями NaHCO3, NH4НCO3 і NaCl з урахуванням коливань показників технологічного режиму циклічного процесу виробництва соди
14Кухтенков К.М.Система контролю роботи шахтної печі в АСУТП содового виробництва
15Фрумін В.М.,
Бурштейн В.М.,
Гут В.М.,
Олейченко Т.В.
Взаємодія газу з плівкою рідини
16Дрозін О.М.Математичний опис рівноваги пар-рідина в системі аміак-вода
17Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Попова О.В.,
Зуєв С.М.,
Орищенко І.А.
Дослідження процесів формування скидів і накопичення мінеральних солей у північному відсіку озера Красне
18Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Колесніченко В.Т.
Польові та лабораторні дослідження водно-фізичних властивостей і гранулометричного складу шламів пляжної зони накопичувача №4 ВАТ « Лисичанська сода»
19Валєєв І.Г.,
Єгупов В.Ю.,
Чернопятко О.П.,
Павлова О. К.
Питання зрушення земної поверхні при видобутку розсолу на Ново-Карфагенському родовищі
20Валєєв І.Г.,
Зуєв С.М.,
Павлова О.К.,
Попова О.В.
Особливості геліоконцентрування надлишку вод озера Червоного в випарному басейні площею 1200 га.
21Левицкий В. А.,
Аннопольский В. Ф.
Дослідження умов стабілізації перкарбонату натрію
22Левицький В.А.,
Агаларова С.М.,
Краснова Т.М.,
Смирнов А.С.
Стабільність показників якості вогнегасних порошків
23Алексєєв В.І.,
Алексєєв О.В.
Аналіз особливостей і можливості моделювання процесів відновлення сульфатів і оксидів при їх випалюванні в суміші з твердими вуглецевмістними відновниками
24Алексєєв В.І.,
Алексєєв О.В.
Експериментальне дослідження термічного розкладання сульфату магнію з використанням газоподібних відновників
25Панасенко В. О.Розчинність солей і щільність розчинів в четверний взаємної системі Na +, NH // HCO, Cl --H2O при 30 ° С в області складів з найбільшим виходом натрію і зв'язаного аміаку
26Пранцуз О.С.,
Шушляков А.В.
Визначення параметрів процесу очищення газів в вихровому турбулентному промивачі
27Пранцуз О.С.,
Сороцький О.О.,
Харченко Т.І.
Характеристика та аналіз роботи існуючих апаратів мокрого очищення газів.
28Пранцуз О.С.,
Молчанов В.І.
Тенденція розвитку вихрових технологій для очищення газів мокрим способом
29Шевчук, С.В.,
Аннопольський В.Ф.,
Жуковін В.І.,
Герасимук В.І.,
Михайлів В.І.
Вивчення впливу хлоридів, що містяться в природному газі, на конструкційні матеріали Яблунівської установки переробки газу
30Шевчук С.В.,
Аннопольський В.Ф.,
Конон А.В.
Електролітичні анодні і катодні процеси корозії металів в основних технологічних середовищах содового виробництва
31Заікін А.П.,
Аннопольський В.Ф.,
Рубан О.А.,
Чуєшов В.І.
Розробка технології отримання грудкоподібної форми білої сажі, що непилить, з підвищеною насипною щільністю
32Богуцька Е.А.,
Хорольський М.С.,
Лещенко В.І.
Розробка матеріалів з перспективних каучуків і використання їх у виробництві РТВ для потреби нафтогазового комплексу України
33Кузяєв І.М.,
Начовний І.І.,
Богуцька Е.А.,
Хорольський М.С.
Аналіз температурно-швидкісного поля в зоні дозування черв'ячних машин, що виникає при переробці аномально-в'язких матеріалів
34Гру Б. А.Корозія заліза в водно метанольних розчинах, що містять вугільну суспензію
35Гру Б.А.,
Кляхіна Н.А.,
Терпить Д.Н.,
Соколов В.К.,
Ігнатенко П.І.
Дослідження корозійної стійкості нітридних плівок, що отримані різними методами реактивного розпилювання
36Глікін М.А.,
Кутакова Д.А.,
Зінатулін А.Р.,
Ревенко С.А.,
Нікіфорчук В.І.,
Семіборода В.В.
Макрокінетичні дослідження процесу знешкодження відходів виробництва мононітрохлорбензолів за технологією аерозольного каталізу
37Лазько І.В.Процесний підхід в системі менеджменту якості продукції науково-дослідних організацій
38Шкурупій Ю.В.Особливості функціонування підпріємств хімічної та нафтохімічної промісловості Харківської області в 2004 році та перспективи розвитку галузі в 2005 році
39Гринь С.А.,
Кузнєцов П.В.
Історія становлення підготовки інженерів-хіміків в Харківському технологічному інституті
Том 73, 2003 рік
АвториНазва статті
1Молчанов В. І.НІОХІМ - 80 років
2Молчанов В. І.,
Гітіс Е. Б.,
Величко Г. П.
Роль НІОХІМ в становленні і розвитку содових заводів країн СНД
3Фотченко В. М.,
Івашиненко Р. П.
Іонна рівновага в амонізованому розсолі на стадії попередньої карбонізації (повідомлення 1)
4Фотченко В.М.,
Івашиненко Р. П.,
Пранцуз О. С.
Рівновага в системі «газ-аммонізований розсіл» на стадії предкарбонізаціі (повідомлення 2)
5Фотченко В.М.,
Пранцуз О. С.,
Івашиненко Р. П.
Нерівноважні предкарбонізаційні системи (повідомлення 3)
6Дрозін О. М.Математичний опис рівноваги в процесі карбонізації амонізованого розсолу виробництва кальцинованої соди і деякі його застосування
Деякі особливості математичного опису процесу карбонізації за матеріалами публікацій (повідомлення 1)

Вивід аналітичних залежностей, нерівностей і наближених виразів статики процесу карбонізації (повідомлення 2)

Коефіцієнти утилізації компонентів і модельна задача їх оптимізації (повідомлення 3
7Михайлова О. МПідвищення ступеня використання карбонатної сировини при регенерації аміаку в содовому виробництві
8Малакей З. А.,
Мєшкова Л. В.
Експериментальні дослідження щодо зниження вмісту іонів SO4 в розсолі в процесі його хімічної очистки в виробництві кальцинованої соди
9Колесніченко В.Т.Вплив витрати промивної рідини на вміст хлоридів в осаді бікарбонату натрію, що промивають
10!!!!!!!!
Кузенко Ю. М.,
Олесюк В. І.,
Русина О. Л.,
Кухтенков К. М.
До питання про вдосконалення технології подачі вапняного молока на дистиляцію в Стерлітамакському ВАТ «Сода»
11Валєєв І. Г.,
Колесніченко В. Т.,
Ільїна О. М.,
Єгупов В. Ю.,
Павлова О. К.,
Соколенко В. Г.
Збільшення ступеня вилучення корисної копалини по Східному крилу Північно-Західної ділянки розсолопромислу Новий Карфаген
12Кривомлин В. О.Методика розрахунку рівноваги в системі |Na +|, |NH4 +| // | Cl -|, |HCO-3|, | NH2COO-| - NH3, H2O в області насичення NaHCO3
13Кривомлин В. О.Методика розрахунку рівноваги в системі в |Na +|, |NH4 +| // | Cl -|, |HCO-3|, | NH2COO-| - NH3, H2O в області насичення NH4Сl
14Чумаченко О. В.Дослідження процесу змішування твердого хлориду амонію і вапняного молока на основі математичної моделі реактора-змішувача
15Чумаченко О. В.Дослідження постадийного розподілу іонів калію і сульфату у бикарбонатній і нашатирній гілках циклічного процесу виробництва кальцинованої соди при використанні галітових відходів з відвалів
16Томенко В. М.,
Зубкова Е. М.
Дослідна перевірка технологічної схеми переробки карбонатних розчинів з підвищеним вмістом сульфатів на содопродукти
17Молчанов В. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Левицький В. А.,
Марков Н. В.
Технологія виробництва перкарбонату натрію
18Васерман Л. З.,
Заразілов І. С.,
Зіньківська Л. В.
Стан виробництва сульфідних сполук натрію і амонію в країнах СНД після розпаду СРСР
19Васерман Л. З.,
Зіньківська Л. В.
Області застосування сірчистих сполук натрію (Огляд)
20Цейтлін М. А.,
Райко В. Ф.
Кінетика розчинення кальцієвих сполук і абсорбційна ємність дістіллерної суспензії содового виробництва
21Міткевич Е. М.,
Коробанов В. М.,
Воробйова Н. М.
Кристалізація сульфату кальцію з дістіллерної рідини в присутності органофосфонових кислот
22Міткевич Е. М.,
Коробанов В. М.,
Коровяковський О. Г.
Дослідження кристалізації сульфату кальцію при випаровуванні фосфорної кислоти
23Панасенко В. О.,
Марков Н. В.,
Кожухів І. С.
Термодинамічний розрахунок параметрів моделі фазових рівноваг Пітцера для четверної взаємної системи Na +, Mg2 + / Cl -, SO42-H2O при температурі -5; 0; 10; 15 і 20 про °С
24Алексєєв В. І., Алексєєв А. В.Термодинамічний аналіз реакції в процесі відновного випалу сульфату магнію з використанням твердих і газоподібних відновників
25Алексєєв В. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Алексєєв А. В.,
Редько В. А.

Алексеев А. В.,
Редько В. А.
Дослідження процесу термічного розкладання сульфату магнію з отриманням оксиду магнію
26Аннопольський В. Ф.,
Алексєєв В. І.,
Заікін А. П.,
Алексєєв О. В.,
Рунова Е. М.,
Сайко І. В.
Фізико-хімічні дослідження епсоміта і його дегідратації в природних умовах
27Заікін А. П.,
Алексєєв В. І.,
Рунова Е. Н.,
Алексєєв О. В.,
Рубан О. А.
Дослідження процесу сушіння технічного сульфату магнію (епсоміта)
28Утєшев В. М.,
Анноппольский В. Ф.
Особливості розробки технології отримання активного кремнеземного наповнювача Росіл-175
29Хоменко Г. П.,
Аннопольський В. Ф.,
Войтенко Є. В.

Войтенко Е. В.
Розробка технології отримання кремнеземного наповнювача для зубних паст
30Новиков В. В.,
Казнадій М. І.,
Жуковін В. І.,
Черевіна Т. М.,
Харченко Т. Н.
Очищення промислових відходів від іонів амонію, кальцію, магнію і органічних домішок за допомогою природних цеолітів
31Гітіс Е. Б.,
Алексєєв В. І.,
Бєляєва Н. В.
Дослідження процесу переробки хромсодержащих сировини Побузького родовища
32Левицький В.А., Шихов Б. О.,
Краснова Т. М.,
Цвєткова І. Н.
Показник концентрації водневих іонів лужних компонентів СМС побутового та технічного призначення
33Левицький В. А.,
Івков А. Г., Краснова Т. М.,
Смирнов А. С.
Про вимір масової частки вологи в вогнегасних порошках
34Левицький В.А., Агаларова С. М.,
Смирнов А. С.
Насипна щільність вогнегасних порошків
35Кухтенков К. М.,
Молчанов В. І.
Про модернізацію вапняно-випалювальних печей вітчизняної содової промисловості
36Фрумин В. М.,
Бурштейн В. М.,
Пасічніченко Ю. Д.,
Олейченко Т. В.
Масообмін на перехрестноточних тарілках великої перфорації
37Зозуля О. Ф.,
Цейтлін М. А.,
Шахова О. Ф.
Інтенсифікація теплообміну в холодильнику газу дистиляції
38Гут В. М.,
Фрумін В. М.,
Олейченко Т. В.
Особливості гідродинаміки в процесі взаємодії розчину хлориду амонію з карбонатом кальцію
39Заікін А. П.,
Колесніченко В. Т.,
Рунова Е. Н.,
Алексєєв О. В.,
Рубан Е. А.,
Сайко І. В.
Випробування магнітних сепараторів при очищенні кальцинованої соди від металомагнітних домішок
40Рунов І. М.,
Молчанов В. І.,
Рунов М. І.
Дослідження процесу теплообміну на стінці роторного кристалізатора, який охолоджується
41Молчанов В. І.До задачі вибору оптимальних уставок регуляторів узгодження навантажень технологічних відділень содового виробництва
42Гридасов В. М.,
Зуєв С. М.,
Бондаренко Л. В.
Удосконалення САУ процесом карбонізації в содовому виробництві
43Олесюк В. І.,
Русина О. Л.
Еволюція засобів і систем автоматичного регулювання дозуванням вапняного молока по апаратам відділення дистиляції содового виробництва
44Конон А. В.,
Кузенко Ю. М.,
Русина О. Л.,
Шевчук С. В.,
Заразілов І. С.
Причини корозійного руйнування парових кальцинаторів і методи їх усунення
45Конон А. В.,
Шевчук С. В.,
Гринько І. Д.,
Штода В. Я.,
Гусак Л. І.
Корозійне поведінку низьколегованої сталі 12ХНЗА у плаві хлориду кальцію
46Конон А. В.,
Шевчук С. В.,
Штода В. Я.,
Гусак Л. І.
Дослідження корозійної стійкості металізованого покриття з алюмінію в різних середовищах
47Івков А. Г.,
Кухтенков К. М.
Про створення системи адаптивного аналітичного контролю технологічного процесу виробництва кальцинованої соди
48Івков А. Г.,
Тюхтіна М. В.
Метрологічні дослідження з визначення характеристик похибок методик виконання вимірювань параметрів хімічного складу соди кальцинованої технічної за ГОСТ 5100
49Тюхтіна М. В.З досвіду дослідження нормативної документації на неорганічні хімічні речовини
50Молчанов В. І.
Сагайдак М. В.,
Гераміновіч В. О.
Локальний моніторинг забруднення атмосфери від неорганізованих джерел
51Валєєв І. Г.,
Колесніченко В. Т.,
Ільїна О. М.,
Віленський В. І.,
Коптєв С. К.,
Павлова О. К.
Забезпечення техногенно-екологічної безпеки накопичувачів ВАТ «Лисичанська сода»
52Валєєв І. Г.,
Зозуля О. Ф.,
Зуєв С. М.,
Орищенко І. А.
Про шляхи відновлення екологічної рівноваги у Каркинитській затоці і проблеми озер Перекопської групи
53Молчанов В. І.,
Кисильов В. С.,
Щепачова Н.В.
Про роботу НІОХІМ, як головної організації метрологічної служби по акредитації підрозділів підприємств
Том 72, 2001 рік
АвториНазва статті
1Молчанов В. І.,
Аннопольський В.Ф.,
Величко Г. П.
Основні аспекти наукових досліджень НІОХІМ у вирішенні екологічних проблем
2Молчанов В. І.,
Панасенко В. О.,
Марков Н. В.,
Кожухів І. С.,
Булавін В.І.
Термодинаміка процесу карбонізації у содовому виробництві
3Михайлова О. М.,
Крівомлін В. О.,
Чумаченко О. В.,
Михайлов В. Ф.
Основні положення фізико-хімічних досліджень процесу спільного виробництва бікарбонату натрію і хлориду амонію
4Колесніченко В. Т.Дослідження кінетики процесу промивання осаду бікарбонату натрію
5Фрумін В. М.,
Тітов В. М.,
Гут В. М.,
Бурін В. Л.,
Іванчиков В. Н.,
Олейченко Т. В.
Дослідження кінетики розкладу NH4СI в розчині суспензією СаСО3
6Зозуля О. Ф.,
Заразілов І. С.,
Одаренко Л. В.,
Зіньківська Л. В.,
Малакей З. А.,
Марков Н. В.
Технологія виробництва сирого розсолу для отримання кальцинованої соди з ропи Сивашу
7Зозуля О. Ф.,
Русина О. Л.,
Заразілов І. С.,
Конон А. В.,
Зуєв С. М.
Шляхи забруднення кальцинованої соди сполуками заліза і форми цих сполук
8Русина О. Л.,
Самойленко В. І.,
Петрище Н. В.
До питання про очищення порошкоподібних матеріалів, у тому числі кальцинованої соди, від сполук феромагнітного заліза
9Заікін А. П.,
Рунова Е. М.,
Зуєв С. М.,
Сороцька О. О.,
Рунов І. М.
Вивчення процесу охолодження важкої соди водоповітряним методом в апараті киплячого шару
10Барановський А. О.,
Молчанов В. І.,
Кухтенков К. М.
Автоматичний контроль параметрів шламу розсолоочищення з використанням вібраційного віскозиметра
11Молчанов В. І.,
Олесюк В. І.,
Барановський А. О.,
Кухтенков К. М.,
Русина О. Л.
До питання автоматичного контролю концентрації сульфід-іона в рідинах содового виробництва
12Заікін А. П.,
Долкарт А. Ф.,
Рубан О. А.,
Сороцький О.О.
Класифікація гідроксиду кальцію в спіральному повітряному класифікаторі
13Гут В. М.,
Бурін В. Л.,
Бурштейн В. М.
Випал дрібних фракцій карбонату кальцію в радіаційній печі з імпульсно-киплячим шаром
14Фрумін В. М.,
Іваньчіков В. Н.
Визначення оптимальної поверхні теплообміну в конденсаторі дистиляції
15Фрумін В. М.,
Бурін В. Л.,
Гут В. М.,
Бурштейн В. М.
Методика розрахунку параметрів секціонованих теплообмінних апаратів з імпульсно-псевдозрідженим шаром і зануреним теплообмінником
16Фотченка В. М.,
Івашиненко Р. П.,
Пранцуз О. С.
Дослідження математичної моделі промивача-сепаратора
17Аннопольський В. Ф.,
.Русіна О. Л.,
Долкарт А. Ф.,
Зуєв С. М.
Отримання вапняної суспензії гасінням вапна сирим розсолом
18Зозуля О. Ф.,
Ільяшенко М. І.,
Долкарт А. Ф.
Промислові випробування щодо зниження концентрації кисню в пічних газах в шахтній вапняно-обпалювальної печі, що працює на природному газі
19Шахова О. Ф.,
Бітенек Ю. Р.
Підвищення ефективності використання вторинних енергетичних ресурсів на ВАТ «Сода» (м Стерлітамак)
20Молчанов В. І.,
Сагайдак М. В.,
Гереміновіч В. О.,
Шахова О. Ф.
Питомі показники викидів забруднюючих речовин в атмосферу та їх нормування в содовому виробництві
21Валєєв І. Г.,
Зуєв С. М.,
Искендеров А. М.,
Ільїна О. М.,
Петренко С. О.
Екологічні наслідки подальшої експлуатації накопичувача-випарника стічних вод ВАТ «Кримський содовий завод»
22Заікін А. П.,
Рунова Е. Н.,
Коробанов В. М.,
Рунов І. М.,
Зуєв С. М ..
Дослідження процесу сушіння і грануляції хлориду кальцію в апараті БГС
23Зозуля О. Ф.,
Аннопольський В. Ф.,
Жуков В. А.,
Русанова Т. Г.
Про поліпшення якості гідроксиду натрію, одержуваного вапняним способом.
24Аннопольський В. Ф.,
Самойленко В. І.,
Петренко С. А.,
Медведєв І. І.
До питання отримання натруїдкого технічного поліпшеної якості
25Рунов М. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Павлова О. К.,
Рунов І. М.,
Івков А. Г.
Дослідження процесу кристалізації моногідрату гідроксиду натрію
26Костенко Г. С.,
Борчан В. А.,
Мікуліна І. Г.
Дослідження процесу плавлення кристалів моногідрату гідроксиду натрію
27Жуков В. А.,
Русанова Т. Г.,
Долкарт А. Ф.
Заміна придатного карбонатної сировини шламом каустифікації з метою отримання більш чистого вапна для виробництва каустичної соди вапняним способом
28Зозуля О. Ф.,
Жуков В. А.,
Русанова Т. Г.,
Лівдан О. А.
Дослідження відстійних властивостей шламу каустифікації при багаторазовому його використанні у виробництві
29Зозуля О. Ф.,
Ільяшенко М. І.,
Жуков В. А.,
Долкарт А. Ф.,
Русанова Т. Г.
Дослідження режиму процесу випалу шламу каустифікації у обертової печі
30Конон А. В.,
Штода В. Я.,
Качанов В. А.,
Гусак Л. І.,
Шевчук С. В.
Дослідження корозійної стійкості конструкційних матеріалів в гарячих концентрованих розчинах очищеного гідроксиду натрію /su_tooltip]
31Цейтлін М. А.,
Гітіс Е. Б.,
Байбулатов С. І.,
Алексєєва О. В.
Кінетика карбонізації розчину сульфіду барію
32Алексєєв В. І.,
Алексєєв О. В.
Дослідження макрокінетики топохімічних реакцій
33Гітіс Е. Б.,
Бєляєва Н. В.,
Гайсин Л. Х.,
Карімов Я. М.
До питання про гранулювання карбонату барію
34Тимохіна Н. В.,
Жуковін В. І.,
Кашковська В. І.
Синтез гранульованого цеоліту типу NаY без речовин, що зв’язують, з природного каоліну
35Жуковін В. І.,
Чалий А. А.,
Тимохіна Н. В.,
Гужва Н. М.,
Кашковська В. І.
Про можливість отримання цеолітових підкладок для каталізаторів окислення вихлопних газів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння
36Молчанов В. І.,
Алексєєв В. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Марков Н. В.,
Алексєєв О. В.,
Калашник Л. М.
Дослідження можливості отримання сульфату натрію з природної гідромінеральної сировини України
37Левицький В. А.,
Кожанова Г. А.
Кінетика взаємодії карбонату натрію і сечовини
38Молчанов В. І.,
Аннопольський В. Ф.,
Шевцов Ф. В.,
Утєшев В. М.
Особливості ущільнення та пакування білої сажі в клапанні мішки
39Жуковін В. І.,
Левицький В. А.,
Волощенко І. А.,
Карнацевич Л. В.
Дослідження адсорбенту йодних фільтрів системи вентиляції атомних електростанцій України
40Васерман Л. З.,
Андрєєв В. В.
Аналіз тимчасових тенденцій зміни основних параметрів гідрохімічного режиму Кучукського родовища мінеральних солей
41Сагайдак М. В.,
Колесник В. І.,
Гереміновіч В. О.
Еколого-енергетична оцінка регіональних техногенних процесів
42Ворожбіян М. І.,
Шапка А. В.,
Лобойко О. Я.,
Кобзєв А. В.,
Маркова Н. Б.
Розробка надійного алгоритму розрахунку процесу абсорбції оксидів азоту
43Рищенко І. М.,
Савенков А. С., Ушакова Н. М.
Дослідження процесів концентрування розчинів в технології очищення газів від SО2 і N Ох
44Івков А. Г.,
Тюхтіна М. В.,
Свиридова Є. П.
Дослідження характеристик похибки МВВ масової концентрації хлоридів в стічних водах підприємств м.Харкова
45Молчанов В. І.,
Шевцов Ф. В.,
Пономарьов Ю. В.,
Рогальський В. В.
Оцінка похибки дозування установок для пакування сипучих матеріалів в контейнери
46Васерман Л. З.Застосування методу зіставлення щільностей для коригування результату непрямого визначення масової частки води в багатокомпонентному розчині

СПИСОК патентов НИОХИМ за период 2000–2013 гг.

НазваАвтори
1№ 27677
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ КАРБОНАТУ БАРІЮ БАРИЯ
Гітіс Е. Б. (UA);
Алексеєва О. В. (UA);
Бєляева Н. В. (UA);
Новак Т. П. (UA);
Малахов А. М. (RU);
Байбулатов С. І. (RU)
2 № 27796
СПОСІБ КАЛЬЦИНАЦІЇ ГІДРОКАРБОНАТУ НАТРІЮ
Бурін В. Л. (UA);
Бурштейн В. М. (UA);
Гут В. М. (UA);
Зайцев І.Д. (UA);
Фрумин В. М. (UA)
3№ 29379
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ АПАРАТІВ ДИСТИЛЯЦІЇ
Зозуля О. Ф. (UA);
Цейтлин М. А. (UA);
Тітов В. М. (RU);
Карпов В. Г. (RU);
Фесенко Л. К. (RU)
4№ 45020
ШАХТНА ПІЧ ДЛЯ ВИПАЛУ КАРБОНАТНОЇ СИРОВИНИ
Зозуля О. Ф. (UA);
Іл’яшенко М.І. (UA)
5№ 45021
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЕРКАРБОНАТУ НАТРІЮ
Молчанов В.І.(UA);
Левицький В. А. (UA);
Жуковин В. І. (UA);
Шихов Б. О. (UA);
Заікін А. П. (UA)
6№ 45368
ДИСТИЛЯЦІЙНА КОЛОНА ФІЛЬТРОВІ РІДИНИ ВИРОБНИЦТВА СОДИ
Фрумін В. М. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA)
7№ 51924
ШАХТНА ПІЧ ДЛЯ ВИПАЛУ КАРБОНАТНОЇ СИРОВИНИ
Зозуля О. Ф. (UA);
Іл’яшенко М.І. (UA)
8№ 53736
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА З ОТРИМАННЯМ СИНТЕЗ - ГАЗУ
Зубанюк Ю.Р. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Яременко Р. Г. (UA)
9№ 53834
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ОСОБЛИВО АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Молчанов В. І. (UA);
Конон А. В. (UA);
Гринько І. Д (UA);
Гітіс Е. Б. (UA)
10№ 54491
ВИПАРНІ АПАРАТИ ДЛЯ РІДИН, ЩО ПІНЯТЬСЯ
Костенко Г.С. (UA)
11№ 54822
СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ АМІАКУ
Маркелов В. А. (UA);
Молчанов В.І. (UA);
Тітов В. М. (RU);
Воронін А. В. (RU);
Гарєєв А. Т. (RU);
Карпов В.Г. (RU)
12№ 55018
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИНУ МОНОХРОМАТУ НАТРІЮ
Молчанов В.І. (UA);
Гітіс Е. Б. (UA);
Беляєва Ню В. (UA);
Новак Т. П. (UA);
Шабанова Г.М. (UA)
13№ 55019
СПОСІБ ОХОЛОДЖЕННЯ ПЕРЕГРІТОЇ ПАРИ І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
Молчанов В. І. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA);
Кушнир Г. Б. (UA);
Шахова О. Ф. (UA);
Цейтлін М. А. (UA)
14№ 55437
СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ АМІАКУ З ФІЛЬТРОВОЇ РІДИНИ АМІАЧНО-СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Зуєв С. М. (UA);
Кривомлин В. О. (UA);
Михайлова О. Н. (UA);
Добровольський В. В.(UA);
Гільманов Ф. С. (UA)
15№ 55457
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОСАДЖЕНОГО КРЕМНЕЗЕМНОГО НАПОВНЮВАЧА
Молчанов В. І. (UA);
Лапін Є. В. (UA);
Аннопольський В. Ф. (UA);
Степаненко М. Д. (UA);
Третяк Є. В. (UA);
Утєшев В.М. (UA);
Ситник Л. В. (UA);
Шабалін В. І. (UA);
Дудка В. О. (UA);
Сайко П. В. (UA)
16№ 55776
КОНТАКТНИЙ МАСООБМІННИЙ ПРИСТРІЙ
Фотченко В. М. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Зуєв С. М. (UA)
17№ 57778
КРИСТАЛІЗАТОР
Рунов М. І. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Зозуля О. Ф.(UA);
Пономаренко В. Г. (UA);
Рунов І. М. (UA)
18№ 60319
СПОСІБ ОБРОБКИ СУЛЬФАТМІСТКИХ ЗАСОЛЕНИХ ОЗЕРНИХ ВОД
Молчанов В.І. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA);
Валєєв І. Г. (UA);
Зуєв С. М. (UA)
19№ 61134
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАТРІЯ СІРЧАНОКИСЛОГО
Заразілов І. С. (UA);
Одаренко Л. В. (UA);
Васерман Л. З. (UA);
Малакей З. А. (UA);
Зінківська Л. В. (UA);
Зуєв С. М. (UA);
Марков М.В. (UA)
20№ 61142
СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОЯВИ ІНКРУСТАЦІЇ ГІПСУ В АПАРАТАХ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ
Одаренко Л. В. (UA);
Зуєв С. М. (UA);
Заразілов І. С. (UA);
Петренко С. О. (UA);
Малакей З.А. (UA);
Аннопольський В. Ф. (UA)
21№ 61144
СПОСІБ ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗІВ КАЛЬЦИНАЦІЇ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Зозуля О. Ф. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Цейтлін М. А. (UA);
Шахова О. Ф. (UA)
22№ 64300
ПІЧ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВАЖКОЇ СОДИ
Заікін А. П. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Аннопольський В. Ф. (UA);
Зуєв С. М. (UA);
Грехов А. О. (UA)
23№ 67770
СПОСІБ КАРБОНІЗАЦІЇ АМОНІЗОВАНОГО РОЗСОЛУ У ВИРОБНИЦТВІ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ АМІАЧНИМ СПОСОБОМ І КАРБОНIЗАЦIЙНА КОЛОНА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
Лєчев П. І. (BG);
Молчанов В. І. (UA);
Тітов В. М. (RU);
Воронін А. В. (RU);
Карпов В. Г. (RU);
Зозуля О. Ф.(UA);
Гарєєв А. Те. (RU);
Даскалов Б. В. (BG);
24№ 67941
СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ АМІАКУ З ФІЛЬТРОВОЇ РІДИНИ АМІАЧНО-СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Зуєв С. М.(UA);
Молчанов В. І. (UA);
Кривомлин В. О. (UA);
Мхайлова Е. М. (UA);
Гітіс Е. Б. (UA);
Меринов О. В.(UA);
Гільманов Ф. С. (UA)
25№ 68117
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЧИЩЕНОГО РОЗСОЛУ З МОРСЬКОЇ РОПИ
Молчанов В. І. (UA);
Заразілов І. С. (UA);
Малакей З. А. (UA);
Зуєв С. М. (UA);
Яцишин В.А. (UA);
Хомова Г. Д. (UA)
26№ 70322
СЕПАРАТОР ВИПАРНОГО АПАРАТУ
Костенко Г.С. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA);
Гринько І. Д. (UA)
27№ 70331
СПОСІБ КАРБОНІЗАЦІЇ АМОНІЗОВАНОГО РОЗСОЛУ У ВИРОБНИЦТВІ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ АМІАЧНИМ СПОСОБОМ
Молчанов В. І. (UA);
Зуєв С. М. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA);
Михайлова О. М. (UA);
Кривомлин В. О. (UA);
Михайлов В. Ф. (UA)
28№ 70346
ДИСТИЛЯЦІЙНА КОЛОНА
Фрумін В. М. (UA);
Молчанов В. І. (UA);
Гітіс Е. Б. (UA)
29№ 72504
ВИПАРНИЙ АПАРАТ З ПІДВІСНОЮ ГРІЮЧЕЮ КАМЕРОЮ
Молчанов В. І. (UA);
Грінько І. Д. (UA);
Гітіс Е. Б. (UA);
Ніколєнко В. М. (UA);
Костіна Т. І. (UA)
30№ 74151
ВИПАРНИЙ АПАРАТ З ПРИРОДНОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ
Молчанов В. І. (UA);
Грінько І. Д. (UA);
Іващенко О. Я. (UA);
Грінько О. І. (UA)
31№ 77602
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СЕСКВІКАРБОНАТУ НАТРІЮ
Молчанов В. І. (UA);
Аннопольський В.Ф. (UA);
Васерман Л. З. (UA);
Малакей З. А.(UA);
Зіньковска Л. В. (UA);
Тулупов И. С. (UA);
Коваль О. М. (UA);
Гуленок Ю. Б.(UA);
Рудюк М.В.(UA)
32№ 79332
ТЕПЛОМАСООБМІННИЙ АПАРАТ
Зозуля О. Ф. (UA)
33№ 80282
КОНТАКТНИЙ МАСООБМІННИЙ ПРИСТРІЙ
Летюк О. О. (UA);
Зозуля О. Ф. (UA);
Молчанов В. І. (UA)
34№ 80306
ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ
Зозуля О. Ф. (UA);
Молчанов В.І. (UA);
Кузенко Ю. М.(UA);
Марков М.В. (UA)
35№ 83030
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПЕРКАРБОНАТУ НАТРІЯ
Молчанов В. І. (UA);
Аннопольський В. Ф. (UA);
Левицкий В. А. (UA);
Бурін В. Л. (UA);
Фрумін В. М. (UA)
36№ 2209180
СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СУЛЬФІД-ІОНА В ФММІАЧНОМУ ЦИКЛІ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ
Молчанов В. І. (UA),
Олесюк В. І. (UA),
Кухтєнков К. М. (UA),
Барановський А. О. (UA),
Русіна О. Л. (UA),
Тітов В.М. (RU),
Воронін А.В. (RU),
Гарєєв А.Т. (RU),
Карпов В.Г. (RU)
37№ 2209181
СПОСІБ КАРБОНІЗАЦІЇ АМОНІЗОВАНОГО РОЗСОЛУ У ВИРОБНИЦТВІ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ АМІАЧНИМ СПОСОБОМ І КАРБОНІЗАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
Лєчев П. І. (BG),
Молчанов В. І. (UA),
Тітов В. М. (RU),
Воронін А. В. (RU),
Карпов В. Г. (RU),
Зозуля О. Ф. (UA),
Гарєєв А. Т. (RU),
Даскалов Б. В. (BG),
Михайлов В. Ф. (UA),
Геремінович В. О. (UA)
38№ 2220907
ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА РОЗПОДІЛУ ПОТОКІВ ВАПНЯНОГО МОЛОКА ЗІ ЗАГАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА ПО ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМ АПАРАТАМ/su_tooltip]
Молчанов В.И.,
Олесюк В.И.,
Кухтєнков К.М.,
Барановський А.А.,
Тітов В.М.,
Воронін А.В.,
Гарєєв А.Т.,
Карпов В.Г.
39№ 99488
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЧИЩЕНОГО РОЗСОЛУ З МОРСЬКОЇ РОПИ
Аннопольський В. Ф. (UA);
Алексєєв В. І. (UA)
Алексєєв А. В. (UA);
40№ 98144
СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ АМІАКУ З ФІЛЬТРОВОЇ РІДИНИ
Заікін А.П. (UA),
Грідасов В.М.(UA),
Аннопольський В.Ф.(UA),
Халін О.С.(UA),
Шмельков В.В.(UA),
Зуєв С.М.(UA)
41№ 97866
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ВАПНЯНОЇ СУСПЕНЗІЇ
Грідасов В.М.(UA),
Зуєв С.М.(UA),
Заікін А.П.(UA),
Аннопольський В.Ф.(UA)
42№ 97844
СПОСІБ РЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ РОЗСОЛУ ВІД ІОНІВ МАГНІЮ І КАЛЬЦІЮ
Ібрагімов А.Т.(KZ),
Сабітов А.Р.(KZ),
Фролов А.В.(KZ),
Кузенко Ю.Н.(UA),
Молчанов В.И.(UA),
Малакей З.А.(UA)
43№ 2389686
СПОСІБ РЕГЕНЕРАЦІЇ АМІАКУ З ФІЛЬТРОВОЇ РІДИНИ АМІАЧНО-СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Молчанов В. І. (UA),
Закоптєлов В. Є. (RU),
Ковирзін Ю. В. (RU),
Фальковський М.М.(RU),
Кривомлин В. О. (UA),
Михайлова О. М. (UA)
44№ 102620
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СПЕЧЕНОГО ПЕРЕКЛАЗУ
Аннопольський В.Ф.,
Алексєєв В.И.,
Спірін Ю.А.,
Примаченко В. В.,
Мартинєнко В. В.,
Семенко О.М.,
Алексєєв А. В.
Публикації в інших виданнях за 2012-2014 роки
Автори Назва Видавництво,
вихідні дані
1В.М.Зверковський,
Ю.М. Кузенко
Вимоги до технічного етапу лісової рекультивації та їх забезпеченняҐрунтознавство.2013. Т. 14, № 1-2 (22), Київ-Дніпропетровськ с. 87-93. Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара, ТОВ «Агентство «Телепресінформ»
2І.Г. Довгалюк,
А.В. Котович
Проблема засолених грунтів України та перспективи використання відходів содового виробництва для їх меліораціїҐрунтознавство.2013. Т. 14, № 1-2 (22), Київ-Дніпропетровськис. 94-101. Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара, ТОВ «Агентство «Телепресінформ»
3В.А. Горбань,
З.А. Малакей
Роль фізико-хімічних і фізичних досліджень при лісової рекультивації в умовах степової зони УкраїниҐрунтознавство.2013. Т. 14, № 1-2 (22), Київ-Дніпропетровськ с. 102-110. Дніпропетровський Національний університет ім. О. Гончара, ТОВ «Агентство «Телепресінформ»
4В. І. Алексєєв,
О. В. Алексєєв,
Ю. А. Спірін,
О. М. Семененко
Отримання нанодисперсного гідроксиду магнію для виробництва спеченого периклаза і магнезіальної шпінеліПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С.
Бережного» Харків Оригінал 2013
Міжнародна науково-
технічна конференція
«Технологія і застосування
вогнетривів і технічної
кераміки в промисловості»
16-17 квітня 2013 року, С.60-61 Тези доповідей
5В. І. Алексєєв,
В. М. Томенко,
О. В. Алексєєв
Про можливість використання промислових відходів для виробництва периклаза в УкраїніПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С.
Бережного» Харків Оригінал 2013
Міжнародна науково-
технічна конференція
«Технологія і застосування
вогнетривів і технічної
кераміки в промисловості»
16-17 квітня 2013 року, С.63 Тези доповідей
6О.А. Лук’янчиков,
О.Я. Лобойко,
О.М. Михайлова
Регенерація аміаку за допомогою сухого вапна, що забезпечує створення енергозберігаючої технологічної схемиТези доповідей XХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія,
Освіта, здоров’я (MicroCAD-2013)»,
НТУ «ХПІ» 29-31 травня 2013 р
м. Харків
7Ю.М.Кузенко, Ю.П. Лебеденко,
О. М. Михайлова,
В. О. Панасенко
Очищення твердого хлориду натрію в маловідходні технології содиВісник БГТУ ім. В.Г. Шухова. – Бєлгород БГТУ ім. В.Г. Шухова, 2014. - № 1. - С. 149 - 151.
Публикації в інших виданнях за 2010-2011 роки
Автори Назва Видавництво,
вихідні дані
1Малакей З.А.Експериментальні дослідження з розробки ресурсозберігаючої технології очищення розсолу з природної гідромінеральної сировиниСхідно-Європейський журнал передових технологій. Харків: № 5/5 (41). - 2009. - С. 25-28.
2Дубницький В.Ю.,
Любарцев Б.Г.
Історичний міф і його роль в ухваленні військово-політичних рішень на прикладі радянсько-німецького протистояння напередодні 22.06.1941 рНаука і техніка Повітряних сил Збройних сил України: наук.-технічн. ж. – Харків. 2010. – № 1 (3). – С. 38-43 (24).
3Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Лук’янчиков О.А
Особливості геліоконцентрування надлишку води оз. Червоне в випарному басейніВісн. нац. Техн. Ун-та «ХПІ» / збірник науч. Тр. : Тематю вип. «Хімія, хім. Технології та екологія» – Х.: НТУ «ХПІ». – 2010. – С. 113-118.
4Хоменко Г.П.,
Утєшев В.М.
Розробка технології отримання кремнеземного наповнювача антіблокіратора полімерних плівокСучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігающ. і екологічно орієнтованих хіміч. технологій. Тези міжн. НТ конф. 27-28.05.10. – Х.: НТУ «ХПІ». – С. 89-90.
5Малакей З.А.Розробка оптимального ступеня засульфачування сирого розсолу з гідромінеральної сировини морського походженняСхідно-Європейський журнал передових технологій. Харків 2010. - № 3.
6Панасенко В.О.,
Михайлова Є.О.,
Лобойко О.Я.,
Багрова І.В.
Виробничі відходи содових підприємств і можливі шляхи їх утилізаціїВісн. НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2010, № 11. – С. 78-83.
7Лебеденко Ю.П.,
Заікін А.П.
Карбонiзацiйна колона модернізованої конструкції. Результати випробуваньХім. промисловість України. 2011. № 1. – С. 23-25. Библ. 6.
8Товажнянський Л.Л.,
Лобойко О.Я.,
Панасенко В.О.
Михайлова Є.О.
Нанопорошки із хімічно осадженого кальцій-карбонату. Одержання з відходів содових виробництвХім. пром.-сть України. – 2011, № 2. – С. 36-40. Библ. 6.
Публикації в інших виданнях за 2005–2009 роки
Автори Назва Видавництво,
вихідні дані
1Любчик Д.М.,
Молчанов В.І.
Застосування динамічних спостерігачів зі змінною структурою для відновлення технологічних обуреньВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць, № 45. – С. 21–26.
2Панасенко В.О., Жуковін В.І.,
Зозуля А.Ф.
Дослідження процесу гідратації відходів гасіння вапнаВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2005. - № 14. - С. 173-177.
3Панасенко В.О.,
Зозуля О.Ф.
Кінетичні характеристики і механізм процесу гідратації вапна дістіллерною рідиноюЕкологія і здоров'я людини. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 13-й міжнародній наук.-техн. конф. - Харків: УкрВОДГЕО, 2005. - С. 725-732.
4Панасенко В.О.Вдосконалений процес карбонізації у виробництві содиТези доповідей 13-ї міжнародної наук.-практ. конф. «Інформаційні технології. Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – 43 с.
5Гут В.М.,
Бурін В.Л.,
Фрумін В.М.
Кальцинація технічного бікарбонату натрію в апараті з імпульсно-киплячим шаромВісник національного технічного ун-ту «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2005.
6Фрумін В.М.,
Бурін В.Л., Пасічниченко Ю.Д.
Гідравлічний опір перекрестноточних тарілок великої перфораціїВісник національного технічного ун-ту «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2005.
7Гут В.М.,
Фрумін В.М.
Теплопередача при вільній конвекції в системах повітряного охолодженняВісник національного технічного ун-ту «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2005.
8Пранцуз О.С.,
Шушляков А.В.
Фільтрація запиленого газу в робочій камері вихрового турбулентного промивачаЕкологія і здоров'я людини. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 13-ої міжнародної наук.-техн. конф. - Харків: УкрВОДГЕО, 2005. - С. 392-399.
9Шушляков А.В.,
Пранцуз О.С.
Високоефективний вихровий турбулентний промивач для очищення газів вентиляційних і технологічних викидівЕкологія і здоров'я людини. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 13-ої міжнародної наук.-техн. конф. - Харків: УкрВОДГЕО, 2005. - С. 409–414.
10Панасенко В.О., Михайлова Є.О.,
Лобойко О.Я.
Вплив основних параметрів процесу осадження на якість хімічно осадженого карбонату кальціюПитання хімії та хімічної технології. - Дніпропетровськ: УДХТУ. - 2005. - № 4. - С. 45-48.
11Івков А.Г.,
Тюхтіна М.В.
Про деякі проблеми створення та застосування еталонних матеріалів на пострадянському просторі«Стандартні зразки в вимірах і технологіях»: Тези. Всерос. конф. 15-19 травня 2006 р з міжнародною участю - Єкатеринбург, 2006. - С. 11-12
12Андрєєв В.В.,
Васерман Л.З.
Методика оперативної оцінки запасів мінеральних солей в Західному СивашіВісник національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Геологія, географія, екологія. – Харків, 2006. – № 736. – С. 60–63.
13Молчанов В.І.,
Лобойко О.Я., Михайлова Є.О.,
Панасенко В.О.
Хімічно осаджений карбонат кальцію з рідинних відходів содового виробництва. Технологічні та кінетичні аспектиХімічна промисловість України. – 2006. – № 1. – С. 3–7.
14Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.
Дослідження процесів формування викидів накопичення мінеральних солей в Північному відсіку озера КраснеЕкологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 14-ої міжнародної наук.-практ. конф. / Під. ред. С.В. Размєтаєва. – Харків: УкрВОДГЕО, 2006. – С.109–112.
15Валєєв І.Г.Польові та лабораторні дослідження водно-фізичних властивостей і гранулометричного складуЕкологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 14-ої міжнародної наук.-практ. конф. / Під. ред. С.В. Размєтаєва. – Харків: УкрВОДГЕО, 2006. – С. 118–121.
16В.М. Фрумін,
С.І. Бухкало,
Е.М. Орехов
Тепломасобмін при конденсації парогазової суміші Вісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2006. - № 13. - С. 36-40.
17В.М. Гут,
В.М. Фрумін,
С.І. Бухкало
Теплопередача при вільній конвекції в системах повітряного охолодженняВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2006. – № 11. – С. 129–134.
18В.М. Фрумін,
С.І. Бухкало,
В.М. Томенко
Карбонізація амонізованого розсолу у виробництві кальцинованої содиВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. - Харків, 2006. – № 25. – С. 115–119
19Панасенко В.О.,
Жуковін В.І.
Термодинамічний аналіз процесу взаємодії хлориду діетиламіну з оксидом і карбонатом кальціюЗб. наук. праць 14-ої Міжнар. наук.-практ. конф. Екологія і здоров'я людини. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: - Харків: УкрДНТЦ «Енергосталь», 2006. - С. 411-413.
20Панасенко В.О.,
Жуковін В.І.
Термодинамічний аналіз процесу взаємодії хлориду діетиламіну з оксидом і карбонатом кальціюВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – № 13. – С. 139–141.
21Панасенко В.О.,
Грінь Г.І.,
Семенов Е.А.,
Очередко Е.А.
Перспективи виробництва карбонату калію в УкраїніВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – № 11. – С. 8–12.
22Панасенко В.О.,
Михайлова Є.О.,
Лобойко О.Я.
Технологія хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництваМатеріали III Укр. наук. - технічні. конф. по технологи неоргані. речовин. - Питання хімії та хімічної технології. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. - №5.
23Панасенко В.О., Михайлов В.Ф., Михайлова О.М., Кривомлин В.А.,
Козуб П.А.
Інтенсифікація процесу карбонізації в содовому виробництвіВісник НТУ «ХПІ»: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – № 28.
24Зозуля О.Ф.,
Панасенко В.О.,
Кузенко Ю.М.
Розробка методики розрахунку рівня концентрування дістіллерної рідини при регенерації аміаку вапняної суспензією, приготовленої на дістіллерної рідиниСхідно-європейський журнал передових технологій - Харків: Технологічний центр. - 2007. - № 2/3 (26). - С. 44-46.
25Валєєв І.Г.,
Самойленко В.І., Павлова О.К.,
Чебанов О.Ю.
Гірничо-технологічні умови розробки Сиваського родовищаЕкологічно техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 15-ої міжнародної наук.-техніч. конф. Т. 1 (11-15 червня 2007, м Бердянськ). - Харків: УкрВОДГЕО. - 2007. - С. 245–259.
26Валєєв І.Г., Самойленко В.І., Павлова О.К.,
Віленський В.І.,
Чебанов О.Ю.
Про переробку мірабіліту на слабкий сирий розсіл з використанням гідромінеральних розчинів Північного відсіку оз. КраснеЕкологічно техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 15-ої міжнародної наук.-техніч. конф. Т. 1 (11-15 червня 2007, м Бердянськ). - Харків: УкрВОДГЕО. - 2007. - С. 260–264.
27Валєєв І.Г.,
Чебанов О.Ю.,
Павлова О.К.
Умови переробки хлоридних маточників з використанням вод Північного відсіку оз. КраснеЕкологічно техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 15-ої міжнародної наук.-техніч. конф. Т. 1 (11-15 червня 2007, м Бердянськ). - Харків: УкрВОДГЕО. - 2007. - С. 265–267.
28Валєєв І.Г.,
Чебанов О.Ю.,
Павлова О.К.
Асиміляція гіпсу в технологіях переробки мірабіліту і хлоридних маточниківЕкологічно техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 15-ої міжнародної наук.-техніч. конф. Т. 1 (11-15 червня 2007, м Бердянськ). - Харків: УкрВОДГЕО. - 2007. - С. 268–273.
29Валєєв І.Г.,
Чебанов О.Ю.,
Чернопятко О.П.,
Павлова О.К.
Питання зрушення земної поверхні при видобутку розсолу на Ново-Карфагенському родовищіЕкологічно техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 15-ої міжнародної наук.-техніч. конф. Т. 1 (11-15 червня 2007, м Бердянськ). - Харків: УкрВОДГЕО. - 2007. - С. 274–277.
30Чебанов О.Ю.,
Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Зуев С.М.
Комплексна оцінка стану геологічного середовища в р-ні оз. Красне з метою віднесення Північного відсіку озера до техногенних родовищ корисних копалинМатеріали 5-ої міжнародної наук.-практ. конф. Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних технологічних процесів (8–12 жовтня 2007, АР Крим). – 2007. – С. 38–40.
31Валєєв І.Г.,
Павлова О.К.,
Седенков А.М.,
Чебанов О.Ю.,
Чернопятко О.П.,
Питання зрушення земної поверхні при видобутку розсолу на Ново-Карфагенскому родовищіМатеріали 5-ої міжнародної наук.-практ. конф. Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних технологічних процесів (8–12 жовтня 2007, АР Крим). – 2007. – С. 40–42.
32Товажнянський Л.Л., Лобойко О.Я.,
Гринь Г.І.,
Слабун І.О.,
Ворожбіян М.І., Молчанов В.І.,
Царьова З.М.,
Казаков В.В.
Технологія зв’язаного азоту: За ред. докт. техн. наук, проф. Лобойка О.Я. ПідручникВісник національного технічного ун-ту «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 535 с.
33Панасенко В.О.Проблеми повноти переробки сировини та відходів содового виробництваІнформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Анотації доповідей 14-ої міжнародної науково-практич. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007
34Жуковін В.І.,
Зозуля О.Ф.,
Панасенко В.О.
Механізм процесу термохімічної взаємодії в системах CaO- (C2H5) NH4Cl і CaCl2- (C2H5) 2NH2ClВісник національного технічного ун-ту «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – № 8. – С. 126–131.
35Смирнов О.С.,
Краснов Е.В.,
Агаларова С.М., Левицький В.А.
Дослідження вогнезахисної здатності і розробка вогнезахисного складуІсторичні та сучасні аспекти вирішення проблем горіння, гасіння та забезпечення безпеки людей при пожежах. Матеріали 20-ої наук.-практич. конф. Ч. 1: Збірник. - М .: ФДМ ВНДІПО МНС Росії. - 2007. - С. 207-210.
36Краснова Т.М., Смирнов О.С., Агаларова С.М., Левицький В.А.Визначення вологості вогнегасних порошківІсторичні та сучасні аспекти вирішення проблем горіння, гасіння та забезпечення безпеки людей при пожежах. Матеріали 20-ої наук.-практич. конф. Ч. 1: Збірник. - М .: ФДМ ВНДІПО МНС Росії. - 2007. - С. 179–182.
37Кузенко Ю.М.Створення безвідходної технології виробництва соди кальцинованоїДоповідь на 4-ой Укр. Науково-дослідній конференції з технології неорганічних речовин 14–16 жовтня 2008 р. (м. Дніпродзержинськ).
38НІОХІМПравила охорони праці в содовій промисловості. ДовідникДержавний науково-дослідний та проектний ін-т основної хімії: Державний науково-дослідний ін-т техніки безпеки хімічних виробництв (НДІТБХВ). – Харків: форт, 2008. – 37 с.
39Панасенко В.О.Вплив технологічних параметрів на процеси утворення і вихід NaHCO3 в технології содиІнформаційні технології. Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Анот. доповнення 16-ої міжнародної науково-практич. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 88 с. (1 стор.).
40Кузенко Ю.М.НІОХІМ: Росія - перспективний ринок для інтелектуальної продукціїЖ. Хімагрегати (Москва). - 2008. - № 4 (дек.). - С. 6-9.
41Кузенко Ю.М., Молчанов В.І., Михайлова О.М., Михайлов В.Ф.Циклічний процес отримання бікарбонату натрію і хлориду амонію. Теоретичні основи розробкиХімічна промисловість України. – 2009. – № 3.
42Кузенко Ю.М.Експериментальне підтвердження розрахункових складів нашатирного і бикарбонатного маточників в циклічній схемі виробництва кальцинованої содиСхідно-Європейський журнал передових технологій. - 2008. - № 6/4 (36). - С. 27.
43Велиєв Е.І.,
Ахмєдов Т.М., Івахніченко М.В.
Граничні умови з дробовими похідними в задачах теорії дифракціїДоповіді НАН Азербайджану. - 2009. - Cild 65, № 2. - Р. 61-68.
44Велиев Е.І.,
Івахніченко М.В.,
Ахмєдов Т.М.
Опис меж в задачах розсіювання за допомогою дрібних операторівРадіофізика і електроніка. - 2009. - Т. 14. - С. 133-141.
45Панасенко В.О., Товажнянський Л.Л., Лобойко О.Я., Михайлова Є.О.Утилізація рідких відходів содового виробництва з отриманням товарних продуктів: Матеріал Українського екологічного конгресу 10-11 грудня 2009 р.Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку. – 2009 р., Київ, 2009. – С. 241–244.
46Михайлова Є.О.,
Лобойко О.Я.,
Панасенко В.О.
Про можливість отримання хімічно осадженого карбонату кальцію високої якості в УкраїніНовітні досягнення в області імпортозаміщення в хімічній промисловості і виробництві будівельних матеріалів і перспективи їх розвитку: Мат-ли Міжнар. науково-технічної. конф .; в 2-х частинах. - Мінськ, 25-27 листопада 2009 р .: Мінськ: БГТУ, 2009. - Ч. 1. - С. 353-355.
47Валєєв І.Г.,
Павлова О.К., Бондаренко Л.В., Чебанов О.Ю., Станкевич П.П.
Сумісність сольового складу стічних вод содового виробництва з водами озера Кудайколь при використанні його в якості накопичувача-випарникаЕкологічна та техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 17-ї міжнар. науково-технічної. конф. - Харків: УкрВОДГЕО, 2009. - С. 273.
48Валєєв І.Г.,
Павлова О.К., Бондаренко Л.В., Чебанов О.Ю.,
Чернопятко О.П.
Відпрацювання залишку балансових запасів на Ново-Карфагенском родовищі кам'яної соліЕкологічна та техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів: Зб. наук. праць 17-ї міжнар. науково-технічної. конф. - Харків: УкрВОДГЕО, 2009. - С. 283.
49Малакей З.А. Експериментальні дослідження з розробки ресурсозберігаючої технології очищення розсолу з природньої гідромінеральної сировиниСхідно-Європейський журнал передових технологій. - Харків, 2009. - № 5/5 (41). - С. 25-28