Ми створюємо оптимальні технічні рішення

 • English
 • Українська
 • Русский
Лабораторія соди та содопродуктів

Завідуючий лабораторією –
Васерман Леонід Зимонович,
ведучий технолог наукової частини.

Сфера діяльності підрозділу:

 • розробка і вдосконалення технології виробництва
 • соди кальцинованої
 • бікарбонату натрію
 • сесквікарбонат натрію (кристаллизационной трони)
 • хлориду кальцію
 • сульфіду і гидросульфида натрію
 • розробка способів переробки та утилізації відходів виробництва кальцинованої соди і содопродуктов
 • дослідження щодо підвищення якості кальцинованої соди і бікарбонату натрію
 • дослідження та аналіз стану і розвитку содової промисловості окремих країн і світу в цілому
 • аналіз сучасного стану содових заводів світу
 • аналітичні та маркетингові дослідження по закріплених за лабораторією продуктам
Лабораторія екології та ресурсозбереження

Сфера діяльності підрозділу:

 • наукові дослідження в галузі екології та ресурсозбереження виробництв основної хімії
 • вивчення гідродинамічного і гідрохімічного режиму експлуатації родовищ хлориду натрію
 • формування довгострокових прогнозів формування та відпрацювання запасів гідромінеральну сировини
 • розробка вихідних даних на створення і реконструкцію шламонакопичувачів
 • розробка та удосконалення технології утилізації відходів содового виробництва на продукти:

  • белітові в’яжучі
  • гіпс
  • кормові мінеральні добавки
  • консерванти для фруктів і овочів
Лабораторія неорганічних продуктів

Завідуючий лабораторією –
Утєшев В’ячеслав Михайлович,
кандидат технічних наук.

Сфера діяльності підрозділу:

 • наукові дослідження з розробки та вдосконалення технології виробництва, а також підвищенню якості продуктів:

  • кремнеземних наповнювачів
  • карбонатних наповнювачів
  • сульфату натрію
  • з’єднань магнію
 • створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва неорганічних продуктів з використанням нових видів сировини
 • розробка технології утилізації твердих і рідких відходів виробництв кремнеземних і карбонатних наповнювачів і ін.
 • розробка ефективних технологій комплексної переробки природного мінеральної сировини
 • аналіз сучасного стану технології виробництва закріплених за лабораторією продуктів, підготовка аналітичних оглядів
Лабораторія тепломасообмінної аппаратури

Завідуючий лабораторією –
Фрумін Віталій Мойсейович,
доктор технічних наук.

Сфера діяльності підрозділу:

 • наукові дослідження, спрямовані на зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у виробництві кальцинованої соди і содопродуктов
 • розробка та удосконалення конструкції тепломасообмінних апаратури в області виробництва продуктів основної хімії
 • аналіз сучасного стану технологічного обладнання відділень абсорбції, карбонізації та дистиляції виробництва кальцинованої соди, підготовка аналітичних оглядів

Лаборатория автоматизации и сушки

Завідуючий лабораторією –
Барановський Анатолій Олександрович

Сфера діяльності підрозділу:

У галузі метрології


 • лабораторія виконує функції Головної організації метрологічної служби Міністерства промислової політики України (свид. № 06544-5-1-18 / 3-ГОМС)
 • координація робіт з метрологічного забезпечення підприємств, підвідомчих Міністерству промислової політики України
 • метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань на підвідомчих підприємствах
 • проведення атестації вимірювальних лабораторій підприємств на право проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

В області автоматизації


 • наукові дослідження, розробка і впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) на підприємствах хімічної промисловості
 • розробка алгоритмів керування технологічним обладнанням та технологічними процесами для автоматизованих систем управління технологічними процесами

В області процесів і апаратів хімічної технології


 • розробка та удосконалення конструкції основного технологічного обладнання для апаратурного оформлення стадій фільтрації, сушки і газоочистки в виробництвах кальцинованої соди, содопродуктов і інших продуктів основної хімії
 • наукові дослідження, спрямовані на зниження матеріальних і енергетичних ресурсів у технологічних процесах виробництва кальцініованной соди і содопродуктов (гасіння вапна, процеси фільтрації, сушки і газоочистки)
 • аналіз сучасного стану технологічного обладнання процесів фільтрування, сушки, кальцинації, підготовка аналітичних оглядів
Лабораторія аналітичних і фізико-хімічних досліджень

Завідуюча лабораторією –
Ремішевська Ганна Григорівна

Лабораторія атестована на право виконання вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (свід. № 06544-5-3-97 ВЛ)

Сфера діяльності підрозділу:

 • хімічні і фізико-хімічні дослідження складу і властивостей сполук методами, закріпленими галуззю атестації, в тому числі аналіз стічних вод
 • розробка та метрологічна атестація методик вимірювання, випробувань і аналізу для державних і галузевих стандартів
 • розробка та атестації стандартних зразків всіх категорій
 • розробка та перегляд стандартів, технічних умов та іншої нормативної документації
 • проведення досліджень з вибору ефективних корозійно-стійких матеріалів і засобів захисту обладнання від корозії, спрямованих на збільшення терміну служби обладнання і підвищення якості продукції
Монтажно-технологічний відділ

Начальник відділу –
Кисла Валентина В’ячеславівна

Сфера діяльності підрозділу на всіх стадіях проектування виробництва:

 • розробка технологічної і монтажної частини проектної документації основних технологічних цехів проектованих виробництв
 • розробка технологічної частини проектної документації допоміжних цехів, компресорних і холодильних установок
 • розробка технічних вимог (завдань) на обладнання, конструкторської документації нестандартизованого обладнання
 • розробка частини водопостачання і каналізація
 • розробка розділу проектної документації «Управління підприємством»
 • участь в здійсненні авторського нагляду за будівництвом об’єктів
 • участь в розробці програм для виконання розрахунків і проектної документації на персональних комп’ютерах
Архітектурно-будівельний відділ

Начальник відділу –
Возіанов Віктор Георгійович

Сфера діяльності підрозділу на всіх стадіях проектування виробництва:

 • розробка архітектурно-будівельної частини проектної документації проектованих виробництв
 • розробка частини опалення та вентиляція
 • розробка частини генплан і транспорт
 • розробка частини міжцехових теплогазоматеріалопроводи
 • розробка архітектурно-будівельної частини споруд системи теплозабезпечення
 • виконання розрахунків будівельних конструкцій, теплотехнічних розрахунків
 • виконання обмірних робіт і обстеження конструкцій
 • участь в здійсненні авторського нагляду за будівництвом об’єктів
Відділ автоматизації систем управління і електротехніки

Начальник відділу –
Герасимов Анатолій Миколайович

Сфера діяльності підрозділу на всіх стадіях проектування виробництва:

 • розробка проектної документації по контролю і автоматизації технологічних процесів, включаючи системи опалення та вентиляції, водопостачання і каналізації, холодильні установки, бойлерні та інші допоміжні установки
 • розробка автоматизованих систем управління технологічними процесами
 • розробка електротехнічної частини проекту, в тому числі

  • внутрішньомайданчикових електричне забезпечення, кабельні мережі, струмопроводи, захисне заземлення, розподільні та трансформаторні підстанції, електрочастини зарядних станцій для електрокарів
  • електричне обладнання (силове електроустаткування, включаючи електроблокування двигунів, сигналізацію роботи і зупинки електродвигунів)
  • електричне освітлення (внутрішньоцехове, зовнішнє, включаючи охоронне)
  • захист від статичної електрики і грозозахисту всіх зовнішніх споруд і естакад
  • курирування робіт по зовнішньому електрозабезпеченню, внутрішньої і зовнішньої зв’язку, автоматичної пожежної сигналізації
Група кошторисів і розробки проектів організації будівництва

Сфера діяльності підрозділу:

 • розробка кошторисної документації (локальних і об’єктних кошторисів) на будівництво та реконструкцію технологічних і допоміжних цехів, що проектуються виробництв
 • розробка проекту організації будівництва
Група головних інженерів проекту

Сфера діяльності підрозділу на всіх стадіях проектування:

 • забезпечення науково-технічного керівництва при розробці проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію проектованих виробництв, а також на етапі введення в дію і освоєння проектних потужностей
 • контроль відповідності розробляється проектно-кошторисної документації чинним стандартам, нормам, правилам і інструкціям
 • організація роботи по комплектації об’єктів будівництва обладнанням та матеріалами
 • організація роботи авторського нагляду за будівництвом об’єктів
 • аналіз і узагальнення досвіду проектування об’єктів і підготовка на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного і економічного рівня проектних рішень