Ми створюємо оптимальні технічні рішення

  • English
  • Українська
  • Русский

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ:

– проведення єдиної науково-інформаційної політики щодо комплексного використання інтелектуальної власності інституту, підвищення ефективності науково-технічних і проектних розробок;
– науковий аналіз тематичного плану науково-дослідних робіт і проектних робіт інституту з виявленням інформаційних потреб;
-проведення патентних та інформаційних досліджень;
– підготовка і видання збірників наукових праць інституту, публікацій на виставках і конференціях, інформаційних, рекламних матеріалів, каталогів і проспектів;
– аналітичні та маркетингові дослідження за напрямом діяльності інституту;
– формування і оновлення довідково-інформаційного фонду інституту.

 Функції НТР:

– визначає науково-технічну політику і перспективні напрямки наукової і науково-технічної діяльності НІОХІМ;
– здійснює наукову і науково-технічну експертизу тематики розробок, аналізує їх актуальність, практичну доцільність, оцінює результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських і проектних робіт інституту, оцінює повноту і науково-технічний рівень робіт, їх якість, відповідність діючим нормативним документам та ін.

МАЛАКЕЙ ЗОЯ АНАТОЛІЇВНА
Голова НТР, к.т.н.

ПАНАСЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Вчений секретар, докт. техн. наук