Ми створюємо оптимальні технічні рішення

 • English
 • Українська
 • Русский

НІОХІМ є головною науковою організацією з пріоритетних напрямів розвитку в Україні виробництв понад 60 хімічних продуктів, найважливіші з яких:

 • сода кальцинована;
 • сода харчова (натрія бікарбонат);
 • сода каустична;
 • натрій сірчанокислий технічний;
 • кальцію хлорид, у тому числі інгібований (технічний, реактивний);
 • сіль харчова та технічна;
 • соли магния (бишофит, эпсомит), оксид  и гидроксид магнияолі магнію (бішофіт, епсоміт), оксид і гідроксид магнію;
 • аеросил і сажі білі всіх марок, в тому числі модифіковані;
 • порошки вогнегасні та вибухопридушуючі.

Крім того, НІОХІМ володіє технологією виробництва наступних продуктів:

 • натрію гідросульфід, сульфід, перкарбонат, сесквікарбонат, бісульфіт;
 • амонію хлорид;
 • кальцію гідроксид (технічний, реактивний;
 • кальцію карбонат: синтетичний та реактивний, вапняк;
 • калію: карбонат, сульфат, хлорид;
 • наповнювачі на основі кальцію карбонату: крейда природна (мелена, тонкодисперсна), у тому числі для наповнення полімерів та фарб;
 • крейда хімічно осаджена;
 • наповнювачі на основі кремнію діоксиду: продукти на основі вторинних матеріальних ресурсів содового виробництва;
 • цеоліти природні та синтетичні різноманітного призначення;
 • технічні миючі засоби та ін.

На базі НІОХІМ створено державний (ТК-53) і міждержавний (МТК-142) технічні комітети стандартизації «Сода, содопродукти, барієві солі, сульфати із гідромінеральної сировини та активні наповнювачі».

НІОХІМ - головна організація в Україні: зі стандартизації хімічної продукції (ДС-79); з вимірювань, що забезпечують охорону навколишнього середовища і безпеку праці промисловості основної хімії, головна організація метрологічної служби.

Розробки вчених інституту удостоєні: премії Ради Міністрів СРСР (1981 р.), 2-х Державних премій України в галузі науки і техніки (1978 р., 1999 р.).

Наукові праці вчених НІОХІМ друкуються у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях.

Інститут видає збірник наукових праць «Хімія і технологія виробництв основної хімічної промисловості», який включений до переліку фахових наукових видань ВАК України.

Комплексное проектирование предприятий

 • хімічної,
 • фармацевтичної,
 • харчової і переробної промисловост,
 • цивільного будівництва,,

включаючи основні виробничі цехи, об'єкти інженерного забезпечення та інфраструктури.

У складі проектно-кошторисної документації НІОХІМ розробляє наступні розділи:

 • технологічний,
 • архітектурно-будівельний,
 • водопостачання та каналізація,
 • опалення та вентиляція,
 • електропостачання, електроосвітлення, захист від блискавки,
 • тепло-, паро-, газопостачання,
 • внутрішньо-і позамайданчикові мережі та комунікації,
 • автоматичні системи управління технологічними процесами,
 • кошторисні розрахунки,
 • охорона праці,
 • техніка безпеки,
 • проект організації будівництва,
 • охорона навколишнього середовища.

НІОХІМ виконує розробку конструкторської документації на обладнання і апаратуру хімічних і суміжних з ним виробництв.

НІОХІМ виконує функції генерального проектувальника, надає послуги з узгодження проекту, займається комплектацією будівництва устаткуванням, виконує організацію будівництва, здійснює авторський нагляд, а також бере участь у проектах будівництва об'єктів "під ключ".

В інституті функціонує САПР, яка оснащена сучасними засобами автоматизованого проектування, конструювання і випуску проектів, що дозволяє виконувати проектні роботи згідно з вимогами міжнародного стандарту якості ISO-9001: 2000 та ДСТУ ISO 9001:2001.