Ми створюємо оптимальні технічні рішення

  • English
  • Українська
  • Русский
Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
Свідоцтво про державну атестацію наукової установи
Виписка з реєстру членів організації, що саморегулюється
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
Свідоцтво про атестацію наукової установи
Свідоцтво про атестацію головної організації метрологічної служби Мінпромполітики України
Свідоцтво про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва
Свідоцтво про членство в «Об'єднанні проектувальників небезпечних виробничих об'єктів «Спецпроектоб'еднання»