Команда Лабораторії галургії ДУ «НІОХІМ» 10 жовтня 2023 року взяла участь в VIII міжнародній науково- практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Слухали, доповідали та обговорили зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин. Наголошували про перспективи відновлення КАЛІЙНИХ ДОБРИВ в Україні.