Ми створюємо оптимальні технічні рішення

Історія НІОХІМ

Дата створення інституту - 21 вересня 1923 року. Перша назва – УкрГІПХ. У 1938-1941 рр. інститут стає Всесоюзним науково-технічним центром содової промисловості. У 1944 році перейменовано у Всесоюзний інститут содової промисловості (ВІСП), який за короткі строки здійснює розробку вітчизняних зразків високопродуктивного колонного обладнання та виконує дослідницькі роботи з вдосконалення технологічних процесів аміачно-содового виробництва.

З 1949 року ВІСП здійснює функції генерального проектувальника Донецького содового заводу (зараз ВАТ «Лисичанська Сода») та виконує для нього перший у своїй історії великий проект - розширення потужності до 430 тис. т соди за рік.

В 1958 році ВІСП було реорганізовано у Науково-дослідний інститут основної хімії (НІОХІМ). До тематики входить технологія барієвих сполук, мінеральних наповнювачів, адсорбентів, сульфату та бісульфату натрію, коагулянтів та інших хімічних продуктів. У 1960 році інститутові передані функції генерального проектувальника Слав`янского содового комбінату.

30 квітня 1965 року інститут перетворено у Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії (НІОХІМ). Великий розвиток отримують дослідження з технології соди та содопродуктів, неорганічних перекисних сполук, процесам фільтрації, кристалізації, випарювання, сушки хімічних продуктів, здійснюється проектування об’єктів будівництва нових та реконструкції діючих виробництв.

У 1967-1969 роках інституту передається генеральне проектування Стерлітамакського содово-цементного комбінату та Березникивського содового заводу, а у 70-80-х рр. - Михайлівського содового заводу, Ленінського горно-хімічного комбінату, ПТ «Карабогазсульфат», Кучукського сульфатного заводу. У 1969 році основним напрямом роботи НІОХІМ стає проектування Кримського содового заводу – нині провідного підприємства содової промисловості України.

На початку 70-х років уперше в світовій практиці була розроблена и потім успішно впроваджена на Пікальовському та Ачинському глиноземних комбінатах безвідхідна технологія виробництва содопоташних продуктів за допомогою комплексної переробки нефелінів.

У наступні роки виконувались проекти реконструкції аміачно-содових підприємств колишнього СРСР, будівництво цехів хлориду кальцію и амонію, барієвих та стронцієвих солей, білої сажі, високодисперсного гідроксиду кальцію, хімічно осадженої крейди, вогнегасних порошків, фосфорних сполук, товарів побутової хімії. Проводяться дослідження в галузі виробництва аеросилу, натрію сірчанокислого технічного магнію хлориду технічного (бішофиту), магнію сірчанокислого технічного (епсоміту), сірчаного натрію та гідросульфіду натрію. Велика увага приділяється розвитку сировинних баз аміачно-содових підприємств, Кучукського сульфатного заводу, ПТ «Карабогазсульфат».

За проектами НІОХІМу, та за безпосередньою участю його спеціалістів побудовані та пущені у експлуатацію нині діючий содовий завод в Болгарії (м. Девня, 1975 р.) та завод каустичної соди в Ефіопії (1993-1994 рр.)

Науково-технічна продукція інституту і зараз користується високим попитом в Україні та в світі. Зокрема, розроблено проект будівництва содового заводу в Казахстані (м. Павлодар), проводяться передпроектні розробки створення содових заводів в інших країнах.

В 2003–2007 рр. розроблено та впроваджено нові високоефективні технології та обладнання. Розроблено проект створення виробництва важкої соди із застосуванням парового кальцинатору у ВАТ «Кримський содовий завод». На підприємствах Польщі та Туреччини встановлені модернізовані колонні апарати великої одиничної потужності. У Стерлітамакському АТ «Башкірська содова компанія» введено в експлуатацію установку з отримання розчину хлориду кальцію, виконані проекти реконструкції виробництва кальцинованої соди № 2 станції розсолоочищення та фільтрації шламу дистилерної рідини, опитно-промислового виробництва гранульованого хлориду кальцію. З моменту пуску в 2005 році в ТОВ «Пермнафтогазпереробка» успішно функціонує виробництво гідросульфіду натрію.

У теперішній час спеціалістами інституту розробляються перспективні технології та нові хімічні продукти, сучасне високопродуктивне обладнання, технологічні удосконалення.

Для содових підприємств України виконуються роботи з підвищення ефективності експлуатації сольових промислів та нагромаджувачів шламу.

НІОХІМ має стійку перспективу та має необхідний науково-технічний потенціал для ефективного розв’язання  актуальних проблем українських та закордонних хімічних підприємств.

Історія НІОХІМ 1933 - 2013 рр.у фотографіях

Сайт обновлен 23/04/2020, 14:06