РОЗРОБКА НОВИХ РОДОВИЩ ПРИКАРПАТТЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КАЛІЙНИХ ДОБРИВ

У 2023-2024 рр. за оцінками IFA, світове споживання мінеральних добрив буде щорічно зростати орієнтовно на 1-2% та складе 203,5 млн. т. При цьому світове виробництво мінеральних

 добрив прогнозовано знизилося на 7 % у 2022 р.

Україна має значні запаси полімінеральної калійної руди (8 315 млн.тон) і може стати потужним виробником калійних добрив.

Кожні додаткові 10 кг мінеральних добрив забезпечують світовий приріст середньої врожайності зернових культур на 0,25 т/га.

Основна продукція:

Калімагнезія

 

 

 

Принципова технологічна схема перероблення  полімінеральної калійної руди Прикарпаття.