28.11.2019 за адресою вул.Мироносицька, 25 м. Харків об 09:30 буде проведено конкурс на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна (виробниче устаткування), яке знаходяться на балансі ДУ «НІОХІМ» (код ЄДРПОУ 00209740.), за окремим списком, розташованого за адресою Філії ДУ «НІОХІМ» ХМЗ : вул. Заводська,53, с.м.т.Донське, Волноваського р-ну, Донецької області.

Стартовий розмір орендної плати згідно переліку устаткування за базовий місяць- жовтень 2019р. складає – 29 952,55 грн. без ПДВ, з ПДВ 20% — 35943,06 грн.
Основні умови конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної орендної порівняно зі стартовою орендною платою, орендар відшкодовує витрати з опублікування оголошення про конкурс у засобах масової інформації. Мета оренди: використання в виробництві суміші з дотриманням вимог щодо експлуатації об’єкта оренди за цільовим призначенням. У випадку псування, пошкодження та виходу з ладу при експлуатації, виконувати певні види ремонтних робіт устаткування. Строк оренди 2 роки. З пролонгацією строку.
Кінцевий термін подання документів 17:00 27.11.2019. Документи подаються у конверті з поміткою «На конкурс» з відбитком печатки претендента та з переліком документів відповідно до п. 7 постанови КМУ від 31.08.2011 № 906.
Розмір гарантійного внеску,  становить шість стартових орендних  плат. Гарантійний внесок може  бути здійснений шляхом перерахування коштів  на  визначений  в оголошенні  про  конкурс рахунок або  шляхом  надання банківської гарантії.  При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива  (гарантії),  якийвидається  банком  з дотриманням вимог Постанови КМУ №906.
Внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди  плати  не  менш як за шість місяців. Період, за який вноситься  плата,  встановлюється  за пропозицією уповноваженого органу  управління;
реквізити рахунка та призначення платежу (для  сплатигарантійноговнеску) :
р/рахунок IBAN:UA933206270000026002033014512в АТ «СБЕРБАНК » в м. Харків
 Для участі в конкурсі претендент подає на розглядкомісіїтакіматеріали:
-заяву  про  участь  у  конкурсі
-документи про претендента: — документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи на укладання договору оренди;
—   засвідчені в  установленому  порядку  копії  установчих документів;
— завірену належним чином  копію звіту  про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;
 — довідку від претендента про те  що стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
— документи, які підтверджують гарантійний внесок
-інформацію про засобизв’язку з ним;
Додаткову інформацію можна отримати: тел. +380-(57) 700-01-23