Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення ( кім.№5) на першому поверсі будівлі лабораторного корпусу ( літ. «Г-3»), загальною площею — 9,5 кв.м.

21.11.2019 за адресою вул.Мироносицька, 25, м.Харків, об 09:30 буде проведено конкурс на передачу в оренду нерухомого майна, яке знаходяться на балансі ДУ «НІОХІМ» (код ЄДРПОУ 00209740.), розташованого за адресоювул.Мироносицька, 25, м.Харків. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць- вересень 2019р. складає – 1282,87 грн. без ПДВ.
Основні умови конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної орендної порівняно зі стартовою орендною платою, орендар відшкодовує витрати з опублікування оголошення про конкурс у засобах масової інформації. Мета оренди: розміщення офісу. Строк оренди 2 роки 11 міс. З пролонгацією строку. Кінцевий термін подання документів 17:00 20.11.2019. Документи подаються у конверті з поміткою «На конкурс» з відбитком печатки претендента та з переліком документів відповідно до п. 7 постанови КМУ від 31.08.2011 № 906. Розмір гарантійного внеску, становить шість стартових орендних  плат. Гарантійний внесок може  бути здійснений шляхом перерахування коштів  на визначений в  оголошенні  про  конкурс рахунок або  шляхом  надання банківської гарантії.  При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива  (гарантії),  який видається  банком  з дотриманням вимог Постанови КМУ № 906. Внесення протягом 10 робочих днів віддати укладення договору оренди  плати  не менш як за шість місяців. Період,  за який вноситься  плата,  встановлюється  за пропозицією уповноваженого органу  управління;
реквізити рахунка та призначення платежу (для  сплатигарантійноговнеску) :
р/рахунок IBAN: UA933206270000026002033014512 в АТ «СБЕРБАНК » в м. Харків
 Для участі в конкурсі претендент подає на розглядкомісіїтакіматеріали:
-заяву  про  участь  уконкурсі
-документи про претендента: — документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи на укладання договору оренди;
 —   засвідчені в  установленому  порядку  копії  установчих документів;
  — завірену належним чином  копію звіту  про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;
 — довідку від претендента про те  що стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
— документи, якіпідтверджуютьгарантійнийвнесок
-інформацію про засобизв’язку з ним;
Додаткову інформацію можна отримати: тел. +380-(57) 707-26-01.