Ми створюємо оптимальні технічні рішення

Загальна інформація

Кальцинована сода (карбонат натрію) являє собою білий кристалічний гігроскопічний порошок (на повітрі поглинає воду та діоксид вуглецю)

Хімічна формула Na2CO3

Молярна маса 105,99 г / моль

Температура точки плавлення 854оС

Питома теплоємність при 25оС - 1043,91 Дж / кг К

Питома теплота плавлення - 315,9 кДж / кг

Стандартна ентальпія утворення ΔH (298 К) (т) -1131 кДж / моль

Стандартна енергія Гіббса ΔG (298 К) (т) -1047,5 кДж / моль

Стандартна ентропія утворення S (298 К) (т) 136,4 Дж / моль • K

Стандартна мольна теплоємність Cp (298 К) (т) 109,2 Дж / моль • K

Розчинність у воді при 20 ° C - 17,7%, при 100 ° C - 31,3%

Водний розчин має лужну реакцію внаслідок гідролізу солі

Густина при 20оС - 2533 кг/м3

Насипна густина легкої соди 570-650 кг/м3, важкої соди - 1000-1050 кг / м3

Сайт обновлен 13/05/2019, 11:12