Ми створюємо оптимальні технічні рішення

Нормативні показники якості

СОДА КАЛЬЦИНОВАНА ТЕХНІЧНА
ДСТ 5100-85
Розробник стандарту – НІОХІМ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Нормативні показники якості

Назва показника Норма для марки та сорту
Марка А ОКП 21 3111 0200 Марка Б ОКП 21 3111 0100
Вищий ґатунок Перший ґатунок Другий ґатунок Вищий ґатунок Перший ґатунок Другий ґатунок
1. Зовнішній вигляд Гранули білого кольору Порошок білого кольору
2. Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3), %, не менше  99,4 99,0 98,5 99,4 99,0 99,0
3. Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3) у перерахунку на непропечений продукт, %, не менше 98,7 98,2 97,0 98,9 98,2 97,5
4. Масова частка втрати під час пропікання (при 270–300) ºС, %,
не більше
0,7 0,8 1,5 0,5 0,8 1,5
5. Масова частка хлоридів у перерахунку на NaCl, %, не більше  0,2 0,5 0,8 0,4 0,5 0,8
6. Масова частка заліза у перерахунку на Fе2О3, %, не більше 0,003 0,005 0,008 0,003 0,003 0,008
7. Масова частка речовин, нерозчинних у воді, %, не більше  0.04 0.04 0.08 0.03 0.04 0.08
8. Масова частка сульфатів у перерахунку на Na2SO4, %, не більше 0.04 0.05 Не нор-
мується
0.04 0.05 Не нор-
мується
9. Насипна густина, г/см3, не менше  1.1 0.9 0.9 Не нормується
10. Гранулометричний склад:       Теж саме
залишок на ситі з сіткою № 2К
за ДСТ 6613–86, %, не більше
Не нор-
мується
5 5  
проходження крізь сито с сіткою № 1, 25К за ДСТ 6613–86, % 100 Не нормується  
залишок на ситі з сіткою № 1К за ДСТ 6613–86, %, не більше 3 Теж саме  
проходження крізь сито с сіткою № 01К за ДСТ 6613–86, %, не більше 7 15 25  
11. Магнітні включення розміром більше 0,25 мм Відсутнє Не нормується Теж саме

П р и м і т к и :
1. Норми за показниками 2, 5–8 таблиці наведені у перерахунку на пропечену речовину.
2. Для виробництва електровакуумного скла призначена технічна кальцинована сода марки А вищого ґатунку.
3. В технічній кальцинованій соді, призначеній для виробництва нітриту натрію, який використовується для виготовлення капролактаму, а також виробництва сульфідних солей, відбілювачів та для знежирення деталей в електровакуумній промисловості масова частка мастил не повинна перевищувати 0,01 %.
4. Масові частки вуглекислого натрію в непропеченому продукті та втрати під час пропікання технічної кальцинованої соди марок А вищого ґатунку, призначеного для виробництва синтетичних миючих засобів, 1-го и 2-го ґатунків та Б нормують на момент відвантаження.
5. У кальцинованої соди марки А вищого ґатунку, призначеної для виробництва синтетичних миючих засобів (CMC) не нормують масову частку залишку на ситі з сіткою № 01К за ДСТ 6613-86.
6. За узгодженням із споживачем допускається випуск кальцинованої соди марки Б з нормами за показниками: масова частка вуглекислого натрію (Nа2СО3) - не менше 97%; масова частка вуглекислого натрію в непропеченому продукті - не менше 94%; масова частка втрати під час пропікання при 270-300 ° С - не більше 3%; масова частка хлоридів у перерахунку на NaCl - не більше 1,5%; масова частка заліза у перерахунку на Fе2О3 - не більше 0,03%.

Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL , без незмінюваних секцій та  Creative Commons із зазначенням автора/розповсюдження на тих самих умовах

Сайт обновлен 05/06/2020, 10:44